Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

ZARZĄD STOWARZYSZENIA ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH „RAZEM DLA SZKOŁY” W RZESZOWIE

PREZES: Anna Spirała

WICEPREZES: Elżbieta Madejska, Katarzyna Dawidowska

SEKRETARZ: Karolina Winiarska

SKARBNIK: Agnieszka Wisz

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Danuta Czisnok, Marta Świder, Leszek Sieńko

KOMISJA REWIZYJNA:

Maria Raczak, Małgorzata Pabjańska, Kazimierz Latocha

CELE STOWARZYSZENIA:

 1. Podtrzymywanie i popularyzowanie tradycji i osiągnięć Szkoły;
 2. Wspieranie wszystkich form działalności Szkoły zmierzających do: a) podnoszenia poziomu nauczania,b) wszechstronnego rozwoju uczniów, c) budowania więzi między uczniami, absolwentami, rodzicami i pracownikami Szkoły;
 3. Dbałość o zachowanie infrastruktury szkoły oraz o jej dalszy rozwój i umacnianie pozycji Szkoły jako placówki wyróżniającej się wysokim poziomem nauczania;
 4. Wspieranie rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 5.  Wyrównywanie szans osób w trudnej sytuacji życiowej;
 6. Prowadzenie akcji charytatywnych;
 7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 8. Propagowanie historii, kultury i sztuki;
 9. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i ekologii;
 10. Aktywizacja zawodowa;
 11. Ochrona i promocja zdrowia;
 12. Promocja tradycyjnej technologii produkcji zdrowej żywności;
 13. Poszerzanie oferty edukacyjnej Szkoły.

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 1. Alibożek Małgorzata
 2. Bar-Zamoyska Marta
 3. Bernat Barbara
 4. Bira Romana
 5. Borzęcka Marzena
 6. Bukowska Dorota
 7. Byjoś Witold
 8. Chmura Danuta
 9. Czisnok Danuta
 10. Dawidowska Katarzyna
 11. Depa-Kostecka Alicja
 12. Duda Monika
 13. Gargaś Jadwiga
 14. Górniak Anna
 15. Jarek Urszula
 16. Kokoszka Anna
 17. Kot Wanda
 18. Kraska Edyta
 19. Latocha Kazimierz
 20. Machowska Halina
 21. Madejska Elżbieta
 22. Ostrowska Grażyna
 23. Pabjańska Małgorzata
 24. Patron Anna
 25. Pluta Lucyna
 26. Pyzia Wiesław
 27. Raczak Maria
 28. Sanetra Zdzisława
 29. Sieńko Leszek
 30. Siwiec Stanisława
 31. Skaskiewicz Renata
 32. Skoczylas Renata
 33. Spirała Anna
 34. Szul Magdalena
 35. Świder Marta
 36. Ulan Anna
 37. Wanic Aleksandra
 38. Węglowska Agnieszka
 39. Winiarska Karolina
 40. Wisz Agnieszka
 41. Wiśniewska Marta