Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

ZARZĄD STOWARZYSZENIA ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH W RZESZOWIE „RAZEM DLA SZKOŁY”

PREZES: Anna Spirała

WICEPREZES: Elżbieta Madejska

SEKRETARZ: Karolina Winiarska

SKARBNIK: Agnieszka Wisz

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Danuta Czisnok, Marta Świder, Leszek Sieńko

KOMISJA REWIZYJNA:

Maria Raczak, Małgorzata Pabjańska, Kazimierz Latocha

CELE STOWARZYSZENIA:

  1. Podtrzymywanie i popularyzowanie tradycji i osiągnięć Szkoły;
  2. Wspieranie wszystkich form działalności Szkoły zmierzających do: a) podnoszenia poziomu nauczania,b) wszechstronnego rozwoju uczniów, c) budowania więzi między uczniami, absolwentami, rodzicami i pracownikami Szkoły.