Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

Historia

Budynek szkoły, początek XXw.

Po rozbudowie, rok 1930

Obecnie

Wynalezienie wirówki do ciągłego odtłuszczania mleka w osiemdziesiątych latach ubiegłego wieku pozwoliło na tworzenie mleczarstwa przemysłowego. Spowodowało to zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry mleczarskie. Zrodziło to w 1897 roku myśl o założeniu stałej szkoły mleczarskiej, a już 6 marca 1902 roku Galicyjski Wydział Krajowy we Lwowie podjął decyzję w sprawie założenia Szkoły Mleczarskiej w Rzeszowie.

Rozpoczęcie nauki w Krajowej Szkole Mleczarskiej w Rzeszowie nastąpiło 1  maja  1903  roku.

 

W ciągu swojego istnienia szkoła była wielokrotnie reorganizowana. Początkowo kształciła w systemie kursowym kandydatów na kierowników mleczarni. W 1949 roku otwarto dwuletnie Liceum Mleczarskie, w 1951 czteroletnie Technikum Mleczarskie, a w 1952 – młodzieżową Zasadniczą Szkołę Zawodową.

 

W 1975 roku szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Spożywczych.

Był to kolejny etap działalności związany z wprowadzeniem nowych kierunków kształcenia dla przemysłów: mięsnego, owocowo-warzywnego i drobiarskiego.
W 1984 roku patronat nad szkołą przejął Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie. Umożliwiło to zorganizowanie nowych, doposażonych w pomoce dydaktyczne pracowni, specjalistycznych laboratoriów i utworzenie nowych specjalności. Zarysowały się też plany dalszej rozbudowy szkoły.

 

 

W 1991 roku, po rozwiązaniu Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich, szkołę ponownie przejęło Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie.

Nowy system gospodarki rynkowej, spadek skupu i przerobu mleka oraz zamknięcie przez Rzeszowską Spółdzielnię Mleczarską w Trzebownisku oddziału Zakładu Mleczarskiego w Rzeszowie spowodowały zmiany w profilu kształcenia. Szkoła stworzyła możliwości zdobywania wiedzy w nowych specjalnościach dostosowanych do potrzeb rynku.

Od stycznia 1994 roku szkołą zarządza Prezydent Miasta Rzeszowa.

 

 

Szkoła Rzeszowska jako najstarsza spośród funkcjonujących tego typu szkół w kraju szczyci się wieloma osiągnięciami i sukcesami.
Jest dumna z absolwentów, którzy w przemyśle i biznesie potwierdzają swoje dobre przygotowanie do zawodu.