Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

Telefony

NAZWA NUMER TELEFONU
Centrala/Sekretariat 17 7483100
17 7483101
Sekretariat FAX 17 7483128
DYREKTOR 17 7483098
Z-ca dyrektora d/s dydaktycznych 17 7483099
Z-ca dyrektora d/s wychowawczych 17 7483102
Kierownik d/s szkoleń 17 7483103
Pokój nauczycielski 17 7483104
Pedagog 17 7483105
Portier 17 7483106
Laboratorium 17 7483107
Pracownia Ciastkarska, Gastronomiczna 17 7483108
Internat – Wychowawcy 17 7483109
Internat – Kierownik 17 7483110
Internat – Intendent, Magazyn 17 7483111
Kadry, Administracja 17 7483112