Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

Chór

CHÓR    ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH W RZESZOWIE

dyrygent – mgr WIESŁAW PYZIA

HISTORIA CHÓRU

Chór „PRYMA” powstał 8 marca 2011 roku, przy Zespole Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie. Jego dyrygentem jest Wiesław Pyzia – nauczyciel wiedzy o kulturze, historii sztuki i wychowania fizycznego.

Chór swoim repertuarem uświetnia uroczystości szkolne, narodowe oraz religijne. Wykonuje przede wszystkim muzykę chóralną, ale także śpiewa pieśni kościelne, patriotyczne oraz repertuar rozrywkowy m.in. Gospel.

W czerwcu 2011 roku uczestniczył w IV Wojewódzkim Przeglądzie Chórów Szkolnych „MAGNIFICAT” w Rzeszowie. Chór brał udział w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie – eliminacje rejonowe w Krakowie w dniach 13 i 14.12.2011 r. Uczestniczył w dniach 26.11.2011 i 10.12.2011 r. w warsztatach wokalnych muzyki Gospel w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wśród największych sukcesów wymienić należy Srebrne Pasmo w IV Wojewódzkim Przeglądzie Chórów Szkolnych „MAGNIFICAT” w Rzeszowie.

Ponadto chór z zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie, brał udział w programie „Śpiewającej Polski” w dn. 03.03.2011- 15.12.2011 r. organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Pani Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie, mgr inż. Aleksandra Wanic wystawiła bardzo dobrą ocenę działalności chóru „PRYMA” również wysoko pracę chóru ocenił Pan Koordynator Regionalny Śpiewającej Polski.

Młodzież ZSS w Rzeszowie chętnie uczestniczy w próbach chóru.

 

Chór „PRYMA” powstał 8 marca 2011 roku w Zespole Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie. Jego założycielem i dyrygentem jest Wiesław Pyzia – nauczyciel wiedzy o kulturze, historii sztuki i wychowania fizycznego. Chór swoim repertuarem uświetnia uroczystości szkolne, narodowe oraz religijne. Wykonuje przede wszystkim muzykę chóralną, ale także śpiewa pieśni kościelne, patriotyczne oraz repertuar rozrywkowy m.in. Gospel. W czerwcu 2011 roku uczestniczył w IV Wojewódzkim Przeglądzie Chórów Szkolnych „MAGNIFICAT” w Rzeszowie. Chór brał udział w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie – eliminacje rejonowe w Krakowie w dniach 13 i 14.12.2011 r. Uczestniczył w dniach 26.11.2011 i 10.12.2011 r. w warsztatach wokalnych muzyki Gospel w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od początki istnienia chór bierze udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Uczestniczy również w Wojewódzkich Przeglądach Chórów Szkolnych „MAGNIFICAT” w Rzeszowie. W 2011 roku przystąpił do Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych pt. „Śpiewająca Polska”, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

„Wśród największych sukcesów wymienić należy Srebrne Pasmo w IV Wojewódzkim Przeglądzie Chórów Szkolnych „MAGNIFICAT” w Rzeszowie. Ponadto chór z Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie brał udział w programie „Śpiewającej Polski” organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie w dn. 03.03.2011- 15.12.2011 r. Pani Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie, mgr inż. Aleksandra Wanic, wystawiła bardzo dobrą ocenę działalności chóru „PRYMA”, również wysoko pracę chóru ocenił Pan Koordynator Regionalny Śpiewającej Polski. Młodzież ZSS w Rzeszowie chętnie uczestniczy w próbach chóru. Zdobycie „Brązowego Pasma” na III (2010) Wojewódzkim Przeglądzie Chórów Szkolnych „MAGNIFICAT” w Rzeszowie w kościele pw. Św. Judy Tadeusza. Natomiast na III (2010) Wojewódzkim Przeglądzie Chórów Szkolnych „W drodze do Betlejem” w Rzeszowie chór otrzymał „Brązowe pasmo” . W 2012 r. na IV Wojewódzkim Przeglądzie Chórów Szkolnych „MAGNIFICAT” w Rzeszowie w kościele pw. Św. Judy Tadeusza chór zdobył „Srebrne pasmo”. Szczególne wyróżnienie nasze chórzystki otrzymały za wykonanie a capella pieśni maryjnej „Ave Maria”.

Chórzystki uczestniczyły w dniach 17 i 18 grudnia 2010 roku w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Podkarpackiej Będzinie (eliminacje rejonowe w Krakowie).

16 stycznia 2011 roku wystąpili z koncertem kolęd w ramach programu „Śpiewającej Polski” w Filharmonii Podkarpackie w Rzeszowie. Wieczorny występ pt. „Rozśpiewały się obłoki” łączył w sobie tradycje polskich kolęd i pastorałek.
Chór 18 grudnia 2008 r. zdobył wyróżnienie w Konkursie Kolęd i Pastorałek pt.” Na nutę kantyczek” w Jaśle.
Udział w eliminacjach rejonowych Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Krakowie 7.12.2012r.
Koncert chóru szkolnego „PRYMA” w Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie pt.” Rzeszów w Krakowie” 10.10.2012r. Chór koncertował dzieciom i młodzieży w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym w Rzeszowie 12.12.2012r. Natomiast 14.12.2012r. chór uczestniczył w koncercie pt.: „Rozśpiewały się obłoki” w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach programu „Śpiewającej Polski”.

 

Dyrygent mgr Wiesław Pyzia