Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020

Robert Żegliński – przewodniczący klasa 1cg

Dorota Jaworska – wiceprzewodniczący klasa 1 fs

Krystyna Skotnik – sekretarz klasa 1as

Grzegorz Stanowski – skarbnik klasa 1bs

Komisja Rewizyjna

Piotr Siłka klasa 4 b

Krzysztof Cisło klasa 1cs

Molęda Anna klasa 1ds

Składkę ustalono 50 zł, płatne 50% w I półroczu roku szkolnego.

Darowiznę na cele Rady Rodziców

Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie

prosimy dokonywać zgodnie z danymi poniżej:

Zespół Szkół Spożywczych
35-205 Rzeszów ul. Warszawska 20

Numer konta bankowego: PKO BP SA Oddział I w Rzeszowie
77 1020 4391 0000 6102 0144 9735

Tytułem: Darowizna na cele Rady Rodziców,
• imię i nazwisko ucznia…………………….

klasa………………………………..