Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – CUKIERNIK

 

1. Zawód cukiernik- 751201

Cukiernik zajmuje się produkcją różnych ciasteczek, ciast, tortów, deserów, cukierków, lodów, pieczywa cukierniczego trwałego oraz wykonuje elementy dekoracyjne wyrobów cukierniczych.

2. Informacje dodatkowe

Szkoła kształci w tym zawodzie:

  • uczniów – zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnej pracowni cukierniczej, cukierni Auchan i cukierni „Niebo w gębie”
  • pracowników młodocianych – zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców
    w cukierniach, a kształcenie teoretyczne w szkole

Zajęcia praktyczne trwają w klasie pierwszej i drugiej – dwa dni w tygodniu, w klasie trzeciej – trzy dni w tygodniu. Pracownikom młodocianym ten okres zalicza się  do stażu pracy, dodatkowo otrzymują oni  wynagrodzenie, zgodne z przepisami prawa pracy.

W Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodzie Cukiernik realizują dodatkowo zajęcia w ramach programu „ Kreatywny Cukiernik“, którego głównym celem jest rozwijanie kreatywności uczniów i zainteresowanie ich tym zawodem. Ponadto organizowane są wyjazdy na Targi Branżowe np. Targi Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego BAKEPOL do Kielc i Lublina.

Uczniowie od wielu lat uczestniczą w Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik uzyskując tytuł laureata, finalisty.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły  I Stopnia absolwent może  kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, aby uzyskać tytuł technika technologii żywności i średnie wykształcenie.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

TG.04: Produkcja wyrobów cukierniczych oraz może uzyskać tytuł czeladnika po zdaniu egzaminu w Izbie Rzemieślniczej.

4. Sylwetka Absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie Cukiernik będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

– sporządzania półproduktów cukierniczych np. kremów, mas, polew cukierniczych,

– sporządzania wyrobów cukierniczych np. pączków, tortów, faworków, ciasteczek,

– dekorowania wyrobów cukierniczych np. masami cukrowymi, elementami z masy karmelowej,

– obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej.

5. Po zakończeniu edukacji absolwenci – cukiernicy – mogą podjąć pracę w zakładach cukierniczych rzemieślniczych i przemysłowych, kontynuować naukę w technikum lub na kursach zawodowych. Mogą również otworzyć własną działalność gospodarczą.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Szkoła posiada pracownię  cukierniczą wyposażoną w nowoczesne urządzenia i sprzęt umożliwiający prowadzenie procesów technologicznych od przygotowania surowców, poprzez wykonywanie półproduktów, aż do uzyskania i dekoracji wyrobów gotowych.

Szkolna pracownia jest ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym przeprowadzane są egzaminy zawodowe organizowane przez OKE w Krakowie.