Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

TECHNIK HOTELARSTWA

Technik hotelarstwa

z innowacją

steward, stewardesa

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski i geografia.

1. Technik hotelarstwa to wyjątkowa branża z pięknymi tradycjami. To zawód dużych możliwości przygotowujący do profesjonalnej i kompleksowej obsługi gościa hotelowego. Przeznaczony jest dla osób, które chcą się rozwijać i poznawać nowych ludzi.

Innowacja pedagogiczna poszerza perspektywy zatrudnienia o stanowiska steward, stewardessa na statkach morskich i powietrznych.

2. W trakcie nauki uczniowie mają możliwość wykazania się zdobytą wiedzą, biorąc udział w konkursach branżowych. Odbywają wycieczki szkoleniowe do renomowanych hoteli. Praktyki zawodowe realizują w najlepszych hotelach w Rzeszowie, Polsce oraz na promach morskich.  Mają szansę wyjazdu na staż do krajów Unii Europejskiej w ramach programu „ERASMUS+”. Mogą zdobywać dodatkowe certyfikaty uprawniające ich do wykonywania zawodów pokrewnych między innymi: barmana, baristy, kelnera, animatora czasu wolnego.

Po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na studiach związanych z turystyką i hotelarstwem.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

HGT.06. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

Uzyskany tytuł technika hotelarstwa jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik hotelarstwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;
 • wykonywania prac związanych z obsługą gościa zarówno w hotelu jak i na pokładzie samolotu czy promu.
 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • organizowania usług dodatkowych w hotelu np. konferencji, bankietów, eventów, usług typu Wellness i SPA;
 • przyjmowania i realizacji zamówień na usługi hotelarskie;
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w charakterze:

 • kierownika służby pięter / inspektora pięter lub pracownika służby pięter w obiektach hotelarskich,
 • stewarda, stewardessy w środkach transportu powietrznego, śródlądowego oraz morskiego,
 • kelnera/kelnerki w zakładach gastronomicznych,
 • recepcjonisty oraz menadżera we wszystkich rodzajach obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz biurach i apartamentowcach
 • pracownika służby parterowej w obiektach hotelarskich.
 • organizatora usług cateringowych,
 • animatora czasu wolnego,
 • pracownika branży MICE (turystyki biznesowej),

5. Technik hotelarstwa znajdzie zatrudnienie:

W POLSCE I NA OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO:

 • recepcjonista
 • pracownik biurowy
 • steward, stewardessa
 • inspektor piętra hotelowego
 • pracownik biura podróży
 • pracownik informacji turystycznej
 • pilot wycieczek
 • animator czasu wolnego
 • przewodnik turystyczny
 • kelner
 • organizator usług cateringowych
 • bufetowy – barman

MIEJSCA PRACY:

 • hotele i pensjonaty turystyczne
 • restauracje
 • ośrodki wypoczynkowe
 • zakłady uzdrowiskowe
 • ruchoma baza noclegowa na statkach morskich i powietrznych
 • biura i agencje turystyczne
 • ośrodki informacji turystycznej
 • organy administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki
 • branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia
 • agroturystyka
 • własna działalność gospodarcza

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Dysponujemy:

 • jednostką mieszkalną z pełnym węzłem sanitarnym wyposażoną wg standardów hotelu ***;
 • profesjonalnie wyposażoną pracownią obsługi konsumenta;
 • salami lekcyjnymi dobrze wyposażonymi w sprzęt audio-video;
 • pracownią komputerową z profesjonalnym oprogramowaniem;
 • pracownią hotelarską z ladą recepcyjną.

Praktyki zawodowe odbywamy w hotelach o bardzo wysokich standardach między innymi: Hotel Rzeszów, Hotel Bristol Tradition and Luxury, Grand Hotel Boutique, Hotel Hilton Garden In, Hotel Metropolitan, Blue Diamond Hotel Active SPA, hotel Sheraton Warszawa oraz na promach Unity Line

TECHNIK HOTELARSTWA – PREZENTACJA KIERUNKU