Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Kierunek objęty patronatem Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka i Politechniki Rzeszowskiej

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski i geografia.

1. Technik eksploatacji portów i terminali jest zawodem z branży transportowo – logistycznej. Celem kształcenia jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania w warunkach współczesnego świata, rzetelnego wykonywania pracy zawodowej i reagowania na zmieniające się realia rynku pracy. Absolwent tego kierunku posiada szerokie perspektywy zatrudnienia nie tylko we wszystkich rodzajach portów i terminali, ale wszędzie tam, gdzie jest wymagana wiedza logistyczna.

To zawód cieszący się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem na rynku pracy. Wzrost produkcji w gospodarce i intensywny rozwój branży TSL powoduje konieczność rozwoju usług logistycznych, a co za tym idzie ogromny rozwój przedsiębiorstw związanych z eksploatacją portów i terminali. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie nasza szkoła oferuje tzw. eurozawód o takiej właśnie specjalności.

Ukończenie tego kierunku stanowi podbudowę do dalszego kształcenia na studiach wyższych, szczególnie w takich kierunkach jak: logistyka, spedycja, ekonomia, handel, marketing, zarządzanie w transporcie, teleinformatyka w transporcie, budowa i eksploatacja lotnisk. Zawód ten jest wskazany dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych. Absolwenci mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward.

2. Patronat nad kierunkiem objęła Politechnika Rzeszowska, zachęcając tym samym do kontynuowania edukacji z zakresu logistyki i lotnictwa na Politechnice.

Program nauczania oraz umowa o współpracy Szkoły z Portem Lotniczym w Jasionce gwarantują uczniom realizację zajęć w porcie lotniczym. Oprócz tego, uczniowie realizują miesięczne praktyki w centrach logistycznych, firmach transportowych, spedycyjnych.

Uczniowie uczestniczą w zagranicznych praktykach zawodowych w ramach projektu Erasmus+

Absolwenci szkoły podejmują pracę m.in. w porcie lotniczym na Lotnisku Chopina w Warszawie w firmie Welcome Airport Services.

Uczniowie mają możliwość sprawdzić swoją wiedzę startując w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. Już w pierwszym roku zgłoszenia naszej szkoły do olimpiady uczennica znalazła się w ścisłej czołówce, pokonując ponad 8 tys. uczniów z całej Polski i zdobywając tytuł finalistki OOL.

Podczas całego cyklu kształcenia uczniowie doskonalą swoje wiadomości uczestnicząc w wycieczkach szkoleniowych do firm: Aeroklub Rzeszowski, Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis, Ośrodek Kształcenia Lotniczego, Air Res Aviation, Raben Logistic Polska, Res Logistic, PKP Cargo w Żurawicy.

Uczniowie uczestniczą w wykładach otwartych oraz warsztatach na uczelniach wyższych takich jak: Akademia Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

SPL. 02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
SPL. 03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

Uzyskany tytuł Technika jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej.

4. Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • Logistyki magazynowej
 • Logistyki portowej (w portach morskich, wodnych – śródlądowych, lotniczych, drogowych, kolejowych)
 • Transportu i spedycji
 • Eksploatacji centrów logistycznych i magazynowych
 • Obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej
 • Organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
 • Eksploatacji i organizacji pracy urządzeń transportu wewnętrznego i urządzeń przeładunkowych
 • Organizowania praca związanych z przemieszczaniem się ładunku w terminalach przeładunkowych
 • Nadzorowania ważenia ładunków i ich identyfikacji, etykietowania, znakowania i pakowania towaru.
 • Organizowania przewozów wewnątrzportowych.
 • Zabezpieczania ładunków przed uszkodzeniami.
 • Korzystania z różnych dokumentów i aktów prawnych dotyczących portów, terminali i lotnisk.
 • Magazynowania ładunków, w tym ponadgabarytowych i niebezpiecznych, a także żywych zwierząt w portach i terminalach.
 • Obsługiwania ładunków, w tym kontenerowych, w portach i terminalach.
 • Obsługiwania środków transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych.
 • Dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych do obsługi portów i terminali.
 • Dobierania opakowań jednostkowych i transportowych oraz prowadzenia gospodarki opakowaniami i kontenerami.
 • Obliczania kosztów przeładunku, magazynowania towarów i obsługi pasażerów.
 • Organizowania i prowadzenia eksploatacji urządzeń transportu bliskiego

5. Absolwenci technikum eksploatacji portów i terminali są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą pasażerów w terminalach lotniczych, kolejowych i samochodowych, agencjach obsługi portów morskich, rzecznych i lotniczych, przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjnych, centrach logistycznych, magazynach, biurach podróży. Mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward, która pozwoli im na możliwość podróżowania i zwiedzania całego świata.

Technik eksploatacji portów i terminali –
PREZENTACJA KIERUNKU