Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

Przetargi

05.07.2019 r.
Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn.

„Remont pracowni gastronomicznej (30) Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie – budynek C”
02.07.2019 r.
Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn.

Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożarowej budynku D (Internat) Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie – Etap I

Specyfikacja bud D ssp1

Zał nr 1 oferta

Zał nr 3 wykaz osób

Zał nr 4 wzór umowy

Zał 2 dokumentacja budowlana

Strona tytułowa

Rzut parter + Ip

Rzut IIp + IIIp

Przedmiar internat

Opis

 

22.05.2019

Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn. „Wykonanie izolacji wydzielonego fragmentu budynku B (Stara szkoła) Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie”

specyfikacja_budb_izolacje1
zal-_nr_1_-_oferta1
Zał 2 dokumentacja budowlana
– izolacja_przeciwwilgociowa_segment_b1
– opis_pw_bud_b1
– sst-_docieplenie_budynku_zspoz-_segm-b1
– przedmiar_zss-izolacje_11
– pw__kolorystyka__b1
– pw_izolacje__b1
– pw_sytuacja__b1
zal-_nr_3_-_wykaz_osob1
zal-_nr_4__-_wzor_umowy1

20.12.2018

Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty w zadaniu p. n. „Sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Spożywczych w okresie od stycznia do grudnia 2019 r gr II”  –  Produkty mleczarskie.

pismo-zaproszenie-2019-1-1

siwz-stolowka-2019-gr-ii

kopia-zal-1-nowa-grupa-ii-2019

zal-nr-2-zestawienie-ofertowe-gr-ii

zal-nr-3-wzor-umowy-2019-gr-ii-1

zal-nr-4-protokol-nieprawidlowosci-gr-ii

20.12.2018

Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty w zadaniu p. n. „Sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Spożywczych w okresie od stycznia do grudnia 2019 r.

pismo-zaproszenie-2019-1

siwz-stolowka-2019-1

zal-nr-2-zestawienie-ofertowe-2019-1

zal-nr-3-wzor-umowy-2019-1

zal-nr-4-protokol-nieprawidlowosci

kopia-zal-1-nowa-grupa-i-2019

kopia-zal-1-nowa-grupa-iv-2019

kopia-zal-1-nowa-grupa-viii-2019

kopia-zal-1-nowa-grupa-ix-2019

 11.12.2018

Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty w zadaniu p. n. „Sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Spożywczych w okresie od stycznia do grudnia 2019 r gr II”  –  Produkty mleczarskie.

pismo-uniewaznienie-gr-ii-2019

siwz-stolowka 2019

zal-nr-1-przetarg-2019

zal-nr-2-zestawienie-ofertowe

zal-nr-3-wzor-umowy-2019

zal-nr-4-protokol-nieprawidlowosci

18.12.2017

Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty w zadaniu p. n. „Sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Spożywczych w okresie od stycznia do grudnia 2018 r.”

 

siwz-stolowka-2018

zal-nr-1-formularze-ofert-wraz-z-zamawianymi-ilosciami-towaru

zal-nr-2-zestawienie-ofertowe

zal-nr-3-wzor-umowy-2018

zal-nr-4-protokol-nieprawidlowosci

Informacja z sesji otwarcia ofert

informacja-z-sesji-otwarcia-ofert-2018

 

27.09.2017

Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.

„Wymiana  drzwi w pokojach mieszkalnych w budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie”

siwz

zal-nr-1-do-siwz

zal-nr-2-do-siwz-wykaz-robot

zal-nr-3-do-siwz-wykaz-osob

zal-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

Zał 5 Dokumentacja tech – bud

sstwior-b-01-stolarka-drzwiowa

p-1_zss_drzwi_18

p-1_zss_drzwi_45

p-1_zss_drzwi_60

 

27.09.2017

Zespół Szkół Spożywczych ogłasza zapytanie ofertowe dla zadania pn.

 „Zmiana dachu na przybudówce bud B nad pracownią ciastkarsko-piekarską”

siwz

zal-nr-1-do-siwz

zal-nr-2-do-siwz-wykaz-robot

zal-nr-3-do-siwz-wykaz-osob

zal-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

Załącznik nr 5 Dokumentacja techniczno- budowlana

ARCH

inf-bioz-bud-b-dach

opis-pb-w-bud-b-dach

zss-dach-_-a-a1

zss-dach-_-elew

zss-dach-_-rzut-wiezby

zss-dach-_-sytuacja

zss-dach-_-zest-stol

zss-dach-_aksonometria

KONSTR

02-pb-opis

k-01-schemat-dachu-stan-istniejacy

k-02-schemat-projektowanej-wiezby-dachowej

przedmiarzss

 

29.06.2017

Remont skrzydła WF- etap I

siwz

zal-nr-1-do-siwz

zal-nr-2-do-siwz-wykaz-robot

zal-nr-3-do-siwz-wykaz-osob

zal-nr-4-wzor-umowy

Załącznik nr 5 dokumentacja umieszczona poniżej

Projekt:

strona-tytulowa-zss

opis-zss

e-01

e-02

e-03

e-04

e-05

dodatkowe-informacje-dla-oferentow

Specyfikacja techniczna:

tytulowa-specyfikacja

specyfikacja-techniczna

przedmiar-zespol-szkol-spozywczych

 

 

04.07.2016

Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie, 35-205 Rzeszów, ul Warszawska 20 na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłasza postępowanie przetargowe na zadanie: „Modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie” zawierającego dwie części.

I Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie.

II Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie.

Ogłoszenie w BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ wraz z załącznikami SIWZ

SIWZ internat łazienki B łazienka męska

Załączniki

Nr  1 –  Formularz oferty.

Zał. nr 1. do SIWZ

Nr  2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zał. nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia – art. 24 uPzp

Nr  3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zał. nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia – art. 22 uPzp

Nr  4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. nr 4 do SIWZ – oświadczenie grupa kapitałowa

Nr  5 – Wzór umowy.

Zał. nr 5 wzór umowy

Nr  6 – Wykaz robót budowlanych.

Zał. nr 6 do SIWZ – wykaz robót

Nr  7 – Wykaz osób.

Zał. nr 7 do SIWZ – wykaz osób

Nr 8 – Dokumentacja budowlana dla części I (projekt wykonawczy, rysunki, opisy, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiary robót).

Budowlanka:

STWiOR_B

PW Łazienki internat opis

PR-B_Łazienki pion dziewczyn branża bud

PR-B_Łazienki pion chłopców branża bud

PWA2 damska I p

PWA3 damska II p

PWA4 damska III p

PWA5 męska I p

PWA6 męska II p

PWA7 męska III p

PWA8 przekroj AA

PWA9 przekroj BB

PWA10 nadproża

PWA11 stolarka

 

Instalacja Elektryczna:

STWiOR_IE

PW-E_ZSS_Łazienki_internat-opis

PR-E – ZSS Internat Łazienki damskie

PR-E – ZSS Internat Łazienki męskie

rys E-02

rys E-03

rys E-04

rys E-05

rys E-06

rys E-07

rys E-08

rys E-09

rys E-10

rys E-11

rys E-12

rys E-13

 

Instalacja Sanitarna:

STWiOR_IS

PW ZSS łazienki _Opis IS

PR-S_Łazienki damskie branża sanitarna

PR-S_Łazienki męskie branża sanitarna

PW Rys S-01

PW Rys S-02

PW Rys S-03

PW Rys S-04

PW Rys S-05

PW Rys S-06

PW Rys S-07

PW Rys S-08

PW Rys S-09

PW Rys S-10

PW Rys S-11

PW Rys S-12A

PW Rys S-13A

PW Rys S-14A

PW Rys S-15A

PW Rys S-16

 

 

Nr 9 – Dokumentacja budowlana dla części II (projekt wykonawczy, rysunki, opisy, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiary robót).

 

PW Łazienka_stara szkoła_opis

ŁAZIENKA _stara szkoła_PR_IS

ŁAZIENKA_stara szkoła_PR_IE

ŁAZIENKA_stara szkoła_PR_BUD

STWiOR_B-1

PW Rys B-01

PW Rys B-02

PW Rys B-03

STWiOR_IE-1

PW Rys E-01

PW Rys E-02

STWiOR_IS-1

PW Rys S-01-1

 

  1. Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź -_1_do_SIWZ

Odpowiedź -_2_do_SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ofert z pod

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

01.06.2015

Zespół Szkół Spożywczych im. dra Tadeusza Rylskiego, 35-205 Rzeszów,
ul. Warszawska 20 na podstawie art. 10 i 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą P.z.p.”, ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest
„Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie – budynek D.
Remont pomieszczeń kuchennych”.

Data zamieszczenia 01.06.2015 r.

1. Ogłoszenie w BZP

Ogłoszenie w BZP

2. SIWZ oraz załączniki

SIWZ Kuchnia 2015

SIWZ Kuchnia-1

Zał. nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

Zał. nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Zał. nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. nr 5 wzór umowy1

Zał. nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Zał. nr 7 do SIWZ – Wykaz osób

Zał. nr  8 Dokumentacja
a) roboty budowlane
b) roboty elektryczne
5 . Otwarcie ofert
6. Informacja o wyborze oferty

23.12.2014

Zespół Szkół Spożywczych ogłasza przetarg

na sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby

internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie

w okresie od stycznia do grudnia 2015r.

data zamieszczenia: 23.12.2014

1. Ogłoszenie w BZP

Ogłoszenie w BZP

2. SIWZ oraz załączniki

SIWZ.Stołówka 2015

Zał. nr 1 do SIWZ

Zał. nr 2 do SIWZ

Zał. nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia – art. 22 uPzp

Zał. nr 4 do SIWZ – wzór oświadczenia – art. 24 uPzp

Zał. nr 5 do SIWZ – oswiadczenie grupa kapitałowa

Zał. nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Zał. nr 7 do SIWZ – Protokół nieprawidłowości

3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytanie nr 1 do SIWZ

4. Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert 2015

5. Informacja o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

 

 

 

 

 

13.06.2014

Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie ogłasza postępowanie przetargowe zawierające dwie części na zadanie:

„Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie – budynek D

I.  Remont i docieplenie budynku internatu (D)

II.  Wykonanie wentylacji pomieszczeń kuchennych i usprawnienie instalacji c. o.

  1. Ogłoszenie
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3.  Załączniki:

Nr  1 –  Formularz oferty.

Nr  2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Nr  3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Nr  4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Nr  5 – Wzór umowy.

Nr  6 – Wykaz robót budowlanych.

Nr  7 – Wykaz osób.

Nr 8 – Dokumentacja budowlana część I (projekt wykonawczy rysunki + opisy, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiary robót).

Izlolacja przeciwwilgciowa segm. D, p.r. bud. D, OPIS PW bud DPW DASZEK DPW IZOLACJE DPW KOLORYSTYKA DPW  OSŁONA R.S. DPW ZESTAW. STOL. D

SST – docieplenie budynku ZSSpoż. – segm. DELEWACJE PB DPW SYTUACJA D

Nr 9 – Dokumentacja budowlana część II dla branży instalacyjnej i elektrycznej (projekty, rysunki, opisy, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiary robót).

Instalacja wentylacji mechanicznej WM,

Str. tytułowa WM PW, PW WM opisPW Rys 01WM STWiORWM PRWM KŚ

Usprawnienie centralnego ogrzewania co

Str. tytułowa PW, Opis do PW inst. co, Rys 01Rys 02Rys 03Rys 04Rys 05STWiOR co ctInstalacja co PRInstalacja co KŚ

Elektryka IE

IE STWIORIE PB rys 1,IE PB rys 2IE PW OpisIE PW rys 1, IE PW rys 2, IE Przedmiar

     4. Pytania do SIWZ

Odpowiedź 1 do SIWZ

5. Informacja z sesji otwarcia ofert

6. Zawiadomienie o wyborze oferty

Strony: 1 2 3