Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

Baza szkoły

W SZKOLE ZNAJDUJĄ SIĘ:

 • nowoczesne laboratoria
 • pracownie specjalistyczne: gastronomiczne, ciastkarska, piekarska
 • 2 pracownie matematyczne z tablicami interaktywnymi
 • nowoczesne pracownie komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu
 • pracownia/studio fotograficzne
 • „Firma symulacyjna” – skomputeryzowana pracownia do przedmiotów ekonomicznych
 • biblioteka z bogatym księgozbiorem
 • czytelnia z literaturą fachową
 • Szkolny Klub Pracy
 • 2 sale gimnastyczne i 2 siłownie
 • gabinet dentystyczny i higienistki szkolnej
 • sklepik z małą gastronomią
 • muzeum mleczarstwa
 • internat

 

SZKOŁA DODATKOWO OFERUJE:

 • naukę w systemie jednozmianowym
 • wykorzystywanie nowoczesnych programów komputerowych oraz zasobów Internetu
 • uzyskanie stypendium dla najlepszych uczniów
 • pomoc materialną dla uczniów będących w szczególnie trudnej sytuacji
 • organizację atrakcyjnych praktyk krajowych i zagranicznych (Anglia, Niemcy, Hiszpania)
 • promocję zawodową absolwentów wśród regionalnych pracodawców
 • szkoła jest przystosowana do kształcenia osób niepełnosprawnych

W SZKOLE DZIAŁAJĄ RÓŻNE ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE
ORAZ PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE!