Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

22

Kierunek objęty patronatem Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski i geografia.

 1. Technik lotniskowych służb operacyjnych wykonuje zadania związane z planowaniem, organizacją, koordynacją oraz nadzorowaniem prac lotniskowych służb operacyjnych, a także współpracuje ze służbami żeglugi powietrznej oraz podejmuje działania związane z ochroną i bezpiecznym funkcjonowaniem portów lotniczych, a zwłaszcza przy:
 • współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej,
 • podejmowaniu działań w zakresie ochrony portu lotniczego,
 • ocenie stopnia zagrożenia i organizacji działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w porcie lotniczym,
 • śledzeniu zmian w przepisach, instrukcjach oraz procedurach dotyczących ruchu lotniczego,
 • nadzorowaniu i koordynacji obsługi naziemnej statków powietrznych na płycie lotniska,
 • dostarczaniu informacji i udzielania wskazówek zainteresowanym służbom o warunkach meteorologicznych, sprawności działania naziemnych urządzeń nawigacyjnych, zakłóceniach w ruchu lotniczym składanych przez załogi statków powietrznych,
 • wspomaganiu obsługi samolotów, pilotów i pasażerów.

Miejscem pracy technika lotniskowych służb operacyjnych są lotniska oraz porty lotnicze. Do podstawowych cech osobowościowych, jakie powinien posiadać technik lotniskowych służb operacyjnych, należą: zdolność organizacji działań, umiejętność negocjacji, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji, a także aktywność, przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań oraz właściwym reagowaniu w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osób oraz mienia w porcie lotniczym.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy w warunkach współczesnego świata.

 1. Program nauczania oraz umowa o współpracy Szkoły z Portem Lotniczym w Jasionce gwarantują uczniom realizację zajęć w porcie lotniczym.

Podczas całego cyklu kształcenia uczniowie będą doskonalić swoje wiadomości uczestnicząc w wycieczkach szkoleniowych do firm: Aeroklub Rzeszowski, Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis, Ośrodek Kształcenia Lotniczego, Air Res Aviation. Uczniowie będą uczestniczyć w wykładach otwartych oraz warsztatach na uczelniach wyższych takich jak: Akademia Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej

 1. Zostając absolwentem kierunku technik lotniskowych służb operacyjnych możesz:
 • Podjąć pracę jako Marshaler,
 • Pracować w Straży Ochrony Lotniska
 • Zostać Dyżurnym Operacyjnym Portu
 • Zajmować się kontrolą ruchu lotniczego
 • A nawet ubiegać się o zatrudnienie w Służbie Celnej czy Straży Granicznej

Zapoznasz się z zadaniami zawodowymi z obszarów:

 • pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących działań operacyjnych w porcie lotniczym, w tym ochrony portu przed aktami bezprawnej ingerencji;
 • monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego;
 • prowadzenia działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych i lotniskowych w porcie lotniczym;
 • współpracy z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego;
 • współpracy ze służbami żeglugi powietrznej.
tlso-pokaz1

Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych – pokaz