Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – KUCHARZ

kucharzZawód kucharz w Branżowej Szkole I stopnia nr 9

1. Kucharz zajmuje się  przygotowywaniem różnorodnych potraw: zakąsek, zup, dań zasadniczych, deserów i napojów.  Ponadto jest on w pełni zaangażowany w organizację przyjęć, bankietów i imprez okolicznościowych. Zawód ten przynosi prestiż  i wysokie zarobki. Absolwenci tego kierunku nie mają problemu z zatrudnieniem, gdyż jako pracownicy młodociani realizują zajęcia w wielu renomowanych restauracjach , hotelach, barach i innych lokalach gastronomicznych Rzeszowa i okolic.

Zajęcia praktyczne  w szkolnych  pracowniach umożliwiają  przyszłym    pracownikom na głębsze  poznanie tajników swego zawodu  i wykorzystanie  wiedzy  podczas przyrządzania potraw. Realizacja  programu  „Kreatywny kucharz” pozwala naszym uczniom zdobyć dodatkowe umiejętności oraz wykazać się własną kreatywnością i kunsztem – wręcz artystycznym.

2. Informacje dodatkowe

Nauka w szkole trwa 3 lata, pracownikom młodocianym ten okres zalicza się  do stażu pracy, dodatkowo otrzymują oni  wynagrodzenie, zgodne z przepisami prawa pracy.
Lekcje teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych odbywają się w szkole, w ciągu 3 dni, natomiast umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają przez 2 dni u pracodawców.
Po ukończeniu Branżowej Szkoły  I Stopnia absolwent może  kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, aby uzyskać tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych i średnie wykształcenie.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

TG.07 „ Sporządzanie potraw i napojów” oraz  tytuł czeladnika, jeśli zdaje egzamin w Izbie Rzemieślniczej.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent po ukończeniu szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– sporządzania potraw i napojów,

– przestrzegania zasad racjonalnego żywienia,

– obliczania wartości energetycznej i odżywczej produktów, co daje dodatkowe możliwości zatrudnienia w sanatoriach i szpitalach,

– planowania i sporządzania kart menu,

– profesjonalnego dekorowania potraw i przygotowywania ich ekspozycji,

– współpracy w zespole i nabycia doświadczenia w przygotowaniu bankietów, wesel i różnych uroczystości.

Ponadto nabywa umiejętności w posługiwaniu się językami obcymi, dbałości o detale, wielozadaniowości, kontaktów interpersonalnych i odpowiedzialności.

Nowe trendy w działalności usługowej, zmiana trybu życia i nawyków społeczeństwa, powodują, że zawód kucharza staje się zawodem bardzo poszukiwanym i modnym.

5. Wraz ze wzrostem prestiżu i nabyciem dodatkowych umiejętności w zawodzie kucharze znajdują zatrudnienie w różnych zakładach typu otwartego- restauracjach, hotelach, barach, domach wczasowych i sanatoryjnych, statkach, punktach małej gastronomii oraz zakładach typu zamkniętego- stołówkach i szpitalach, zarówno w sferze budżetowej , jak i prywatnych placówkach, także typu spa. Mogą pracować w firmach cateringowych lub prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Wybierając zawód kucharza, należy pamiętać, że ma on ogromną przyszłość i otwiera wiele drzwi rozwoju zawodowego.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W szkole są dwie  pracownie gastronomiczne   wyposażone w nowoczesny sprzęt i  urządzenia: np. piece konwekcyjno-parowe, chłodziarki szokowe, stoły do flambirowania, które pozwalają na prowadzenie procesów technologicznych,  przygotowywanie potraw i napojów. Przygotowane w czasie zajęć potrawy można prezentować w  nowoczesnej Sali Obsługi Konsumenta.

Szkoła i pracownie są ośrodkiem egzaminacyjnym, w których przeprowadzane są egzaminy zawodowe organizowane przez OKE w Krakowie.