Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

Dyrekcja

 

dsc_7327-2

Dyrektor mgr Jadwiga Gargaś

 • Ukończyła liceum humanistyczne, a następnie studia z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie z tytułem magistra oraz studia podyplomowe z geografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach.
 • W 1987 r. została zatrudniona w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie jako nauczycielka historii i geografii.
 • Opracowała wiele programów wychowawczych, które zostały bardzo wysoko ocenione i nagrodzone dotacjami przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Marszałka Województwa Podkarpackiego.
 • Od 1997 r. pełniła funkcję wicedyrektora do spraw wychowawczych.
 • Jest przewodniczącą zespołu wychowawczego, komisji rekrutacyjnej i komisji do spraw komisji materialnej.
 • Ma wielkie zamiłowanie do teatru. Jest animatorką szkolnego teatru „REFLEKSJA”.
 • Stara się nie tylko doskonalić wiedzę uczniów, pragmatycznie przygotować ich do wejścia w świat dorosłych, ale pragnie też uwrażliwić młodych ludzi na dobro i piękno.
 • Od 1 września 2012 r. pełniła funkcję wicedyrektora do spraw dydaktycznych
  i wychowawczych.
 • Od 1 września 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły.

 

dsc_4760-is

                                            Wicedyrektor dr Katarzyna Nowak

 • Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., a następnie studia magisterskie w Wyższym Instytucie Wiedzy Religijnej w Tarnowie – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie.
 • Ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Rodziny w Papieskiej Akademii Teologicznej
  w Krakowie, studia podyplomowe z dziennikarstwa w Międzywydziałowym Podyplomowym Studium Dziennikarskim w Krakowie, studia podyplomowe „Zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii” w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, studia podyplomowe „Logistyka i spedycja – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli” w Akademii WSB
  w Dąbrowie Górniczej, studia podyplomowe „Zarządzanie placówką oświatową
  w reformowanym systemie oświaty”
  na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 • Ukończyła kurs doktorancki w Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zdobywając tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia.
 • Jest nauczycielem dyplomowanym, nauczycielem przedmiotów zawodowych z turystyki, hotelarstwa i logistyki w Zespole Szkół Spożywczych, egzaminatorem egzaminów zawodowych.
 • Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała kilkakrotnie nagrodę Dyrektora Szkoły, nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa, brązowy medal Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego za długoletnią służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 • Współpracuje z zagranicą w ramach projektów Erasmus +.
 • Od 1 września 2018 r. pełni funkcję Wicedyrektora Szkoły.