Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

Wydarzenia 2012-2013

HARMONOGRAM PRÓBNEJ MATURY PISEMNEJ KLAS 3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

240_f_70084673_tkjollp3p2woifohnqvfvyihhnlhjgf3

Próbna matura pisemna klas III
z języka angielskiego
odbędzie się 11 kwietnia 2017 r. (wtorek)
według poniższego harmonogramu:

MATURA PODSTAWOWA, godz. 8.30 – 10.30

3 A (31 osób) – sala 105 – Agnieszka Wisz
3 B (30 osób) – sala 102 – Angelina Tabor
3 C (34 osoby) – sala 106 – Małgorzata Alibożek
3 D (33 osoby) – sala101 – Katarzyna Dawidowska

MATURA ROZSZERZONA, godz. 10.45 – 13.15

3 A (23 osoby) – sala 105 – Agnieszka Wisz
3 B (30 osób) – sala 102 – Angelina Tabor
3 C (26 osób) – sala 106 – Małgorzata Alibożek
3 D (33 osoby) – sala101 – Katarzyna Dawidowska

Życzymy powodzenia!!!

Jubileusz 110-lecia ZSS

GALERIA

DAWNA WIEŚ W MINIATURZE gościnnie w Sali Muzeum Maszyn Mleczarskich

Od dnia 6 czerwca do 20 czerwca w naszym Muzeum Mleczarstwa gości niezwykła wystawa autorstwa Pana Józefa Woźnika z Rzeszowa – „Dawna wieś w miniaturze”. Zachwyca ona oryginalnością i precyzją wykonania –narzędzi, sprzętu, maszyn, urządzeń używanych dawniej w gospodarstwach na wsi, a także wizualizacją prac gospodarczych i wreszcie –zabudowaniami, kościołami, czy urokliwymi kapliczkami.

Eksponaty są precyzyjnie wykonane z drewna, słomy, sznurka i różnych opakowań, które z technicznym zacięciem wykorzystuje Pan Józef. Ma duszę konstruktora i zarazem artysty, ale przede wszystkim jest pasjonatem dawnej wsi. Potrafi ukazać jej piękno , ale także zaradność jej mieszkańców, którzy orali ziemię, obsiewali pola, zbierali plony, młócili, mielili zboża, piekli chleb, robili masło i sery, międlili len, oczyszczali z paździerzy, a wreszcie tkali samodzielnie materiał na ubrania. Ale wśród eksponatów widzimy także pompę strażacką i wiatrak, wialnię do zboża i studnię, żarna i stodołę …… i wiele, wiele innych cudeniek, których naliczyłam przeszło 100! A prawie wszystko się kręci, otwiera, porusza i pokazuje zasadę działania i przeznaczenie narzędzi, urządzeń, czy- ciepłego zapiecka.

Wystawa jest nostalgiczna, a zarazem ukazuje myśl techniczną zawartą w urządzeniach- kształci i wychowuje w poszanowaniu tradycji. I przyciąga swoją niezwykłością i małych, i dużych.

Można się było o tym przekonać w dniu jej otwarcia w Zespole Szkól Spożywczych, podczas IV Przeglądu Szkól Promujących Zdrowie. Mieliśmy także okazję poznać Pana Józefa, który prezentował swoje urządzenia, objaśniał ich przeznaczenie i nazewnictwo, a także z uśmiechem odsłaniał kulisy wykonania.

 

Byli to uczestnicy Przeglądu i goście Muzeum Mleczarstwa z: Publicznego Przedszkola nr 22, Publicznego Przedszkola nr 37, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 , Szkoły Podstawowej nr 25 z Rzeszowa oraz Zespołu Tanecznego „ Largo” z Hermanowej.

Pojawili się także pierwsi zwiedzający uczniowie z naszej szkoły – klasa I tż i klasa I kp.

Do zwiedzania tej ciekawej ekspozycji zapraszają opiekunowie Muzeum Mleczarstwa:
Zdzisława Sanetra – autorka tekstu i Kazimierz Latocha – autor zdjęć

Międzynarodowy Festiwal

Bezpieczne wakacje

Chór Pryma

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
1. Deklaracja udziału w projekcie oraz oświadczenie uczestnika projektu
2. Informacja o rachunku bankowym
3. Oświadczenie przewoźnika
4. Oświadczenie stażysty
5. Umowa uczestnictwa w stażu
6. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
7. Upoważnienie do korzystania z samochodu
8. Rezygnacja z udziału w praktyce/stażu

 

W dniu 15 czerwca 2012 r. została podpisana umowa partnerska dotycząca realizacji projektu systemowego pn. Podkarpacie stawia na zawodowców pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
Gmina Miasto Rzeszów na realizację projektu pozyskała ponad 9,5 mln zł; w tym wkład własny wyniósł ponad 1,2 mln zł.

Projekt jest realizowany od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.

Obejmuje on wsparciem dwanaście zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe,w tym między innymi – Zespół Szkół Spożywczych im. dra T. Rylskiego w Rzeszowie.
Przedmiotem projektu dla Miasta Rzeszowa jest przede wszystkim organizacja praktyk dla ponad 1500 uczniów i staży dla ponad 500 uczniów (w tym praktyk dla 127 uczniów naszej szkoły w ośmiu zawodach technikum i zasadniczej szkoły zawodowej oraz staży dla 60 uczniów w zawodzie kucharz, kelner i technik hotelarstwa).

Za udział w stażu uczeń otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1000 zł brutto.

Projekt obejmie również:
• organizację szkoleń z autoprezentacji dla uczniów ostatnich klas technikum Zespołu Szkół Spożywczych im. dra T. Rylskiego w Rzeszowie,
• organizację szkoleń/studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
• utworzenie pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole,
• doposażenie pracowni zawodowych w szkole w materiały dydaktyczne, oprogramowanie, sprzęt informatyczny i specjalistyczny.

Realizacja wyżej wymienionych działań zapewni:
• dostosowanie oferty kształcenia szkoły do potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy,
• zmodernizowanie w szkole warunków kształcenia,
• wzmocnienie współpracy między szkołą oraz pracodawcami,
• stworzenie w szkole systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy zechcą przyjąć uczniów na praktyki i staże, będą mogli złożyć ofertę w drodze zamówienia publicznego. Za przeprowadzenie ponadprogramowych praktyk i staży otrzymają zapłatę. Dzięki udziałowi w realizacji projektu zyskają w przyszłości dobrze wykształconych i przygotowanych do pracy w danym zawodzie pracowników. Tym samym w dalszej perspektywie będą wpływać na kształcenie wykwalifikowanej kadry i na ograniczanie bezrobocia w regionie.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców i pracodawców do wspólnej realizacji projektu oraz wypracowywanie i prezentowanie dobrych praktyk współpracy z Gminą Miasto Rzeszów oraz naszą szkołą.

Warsztaty z zakresu wykonywania dekoracji chlebów okolicznościowych i sporządzania eksponatów z masy karmelowej

W dniu 20.05.2013r w szkolnej pracowni piekarsko-ciastkarskiej odbyły się warsztaty z zakresu wykonywania dekoracji chlebów okolicznościowych i sporządzania eksponatów z masy karmelowej.

Szkolenie dotyczące piekarstwa prowadzili przedstawiciele firmy Modecor:
pan Wiesław Kucia, wicemistrz świata w piekarstwie i Maciej Pietras.

Natomiast wykonywania dekoracji karmelowych uczył pan Kazimierz Rak cukiernik stale współpracujący ze Szkołą.

Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klas branży piekarskiej, cukierniczej i spożywczo-gastronomicznej, oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

 

Efektem szkolenia było nabycie praktycznych umiejętności wykonywania dekoracji chlebów, tortów oraz efektownych eksponatów okolicznościowych.

EUROPEJSKA NOC MUZEÓW 2013 – MUZEUM MLECZARSTWA

W dniu 18 maja 2013r.

Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie udostępni do bezpłatnego zwiedzania unikatowe Muzeum Mleczarstwa.

     

Muzeum mieści się w budynku
Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie
ul. Warszawska 20

PROGRAM NOCY MUZEÓW W MUZEUM MLECZARSTWA

POKAZY, KONKURSY, WYSTAWY

1. Wirowanie mleka w zabytkowej wirówce firmy Alfa Laval.

2. Zawody w wyrobie masła tradycyjnymi masielnicami dla Zwiedzających.
– Pokaz wyrobu masła i degustacja z wiejskim chlebem.

3. Konkursy i zabawy dla najmłodszych z nagrodami pt.:
– „Skąd się biorą dziury w serze? ” i „Serowe Ludki”,
– Jak to dawniej bywało… przygoda z kałamarzem.

4. Wystawy okolicznościowe:
„Codzienność i korespondencja Szkoły Mleczarskiej w okresie II wojny światowej”
„Niekonwencjonalne metody wyrobu masła od starożytności do XIX wieku”

5. Ekspozycja stała:
– Maszyny, urządzenia i sprzęt mleczarski ilustrujące rozwój mleczarstwa na przestrzeni wieków.
– Zbiór dokumentów i pamiątek przedstawiających historię spółdzielczości i szkolnictwa mleczarskiego.

Pokazy i konkursy w godzinach:
– Konkursy dla dzieci: godz. 19.00-19.30 i 20.00-20.30
– Zawody w wyrobie masła: godz. 21.00-21.30
– Pokaz wirowania mleka: godz. 19.30-20.00

Zapewniamy bezpłatny dowóz busem z parkingu IPN na ulicę Warszawską 20

SKS – siatkówka