Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

Archiwum – stowarzyszenie

NARADA Z PRACODAWCAMI

Dnia 01.03.2017 r. Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie gościł pracodawców z regionu, kształcących pracowników młodocianych w zawodach cukiernik i kucharz. Wśród gości zaproszonych obecni byli przedstawiciele:

Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Beata Streb

Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie – Barbara Piątkiewicz

Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP – Ewa Ogorzałek

Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Tomasz Pelc

Urzędu Miasta Rzeszów – Jadwiga Miąsik, Monika Neusser

Cechu Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie – Leon Hoffman.

Naradę otworzyła pani Aleksandra Wanic, Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych
w Rzeszowie, witając wszystkich uczestników spotkania i przedstawiając program szkolenia. Następnie omówiła drogę kariery zawodowej pracownika młodocianego zgodnie z nową reformą szkolnictwa zawodowego. 

Wystąpienia zaproszonych gości dotyczyły zmian w szkolnictwie zawodowym, refundacji kosztów szkolenia praktycznego, obecnej sytuacji bezrobocia na powiatowym rynku pracy, kwalifikacji zawodowych i egzaminów potwierdzających te kwalifikacje.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z wychowawcami klas pracowników młodocianych.  W zawodzie cukiernik informacji udzielali:  Barbara Wielgos, Barbara Bernat
i Marta Bar-Zamoyska, a w zawodzie kucharz: Agnieszka Węglowska, Małgorzata Alibożek
i Anna Kokoszka.

Pracodawców reprezentowali właściciele lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu
z wymienionych firm: Cukiernia Orłowski&Rak w Rzeszowie, Cukiernia Wiedeńska
w Rzeszowie, Zakład Cukierniczo-Piekarniczy „IZA’ w Rzeszowie, Zakład Cukierniczy
L. Leśniak
w Rzeszowie, Cukiernia MIKOŁAJ w Rzeszowie, Piekarnia-Cukiernia R. Rak
w Zaczerniu, Zakład Cukierniczy ANNA w Stobiernej, Zakład Cukierniczo-Piekarniczy SOWA w Łące, Hotel Rzeszów, Restauracja „Sabatini” w Rzeszowie, POLIBAR w Rzeszowie, Ośrodek MARATON
w Lubeni, EKAM –E. Rzepka w Rzeszowie, Bar WIKO w Rzeszowie, GASPACHO w Rzeszowie oraz  DR Invest w Głogowie Małopolskim.

V SALON EDUKACJI ZAWODOWEJ I TECHNICZNEJ DLA GIMNAZJALISTÓW