Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

Egzamin zawodowy

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
(WG CKE, MEN I GIS)

Czytaj więcej

EGZAMINY ZAWODOWE SESJA 1

Terminy egzaminów zawodowych

Etap pisemny  10.01.2020 r.

kwalifikacje: T.12, T.15, A.34, A.27, A.60, TG.07, TG.12

Etap praktyczny:

 

09.01.2020 – T.12, T.15, A.34

13-14.01.2020 – A.27

11-12.02.2020 – A.60

14-15.01.2020 – TG.07

09.01.2010 – TG.12

 

EGZAMINY ZAWODOWE – SESJA 2

Terminy egzaminów zawodowych

Etap pisemny  23.06.2020 r.

kwalifikacje: AU.29, AU.59, AU.33, TG.07, TG.04

Etap praktyczny:

24.06.2020 – AU.29

22.06.2020 – AU.59

22. 06.2020 – AU.33

30.06.2020 – T.07

30.06.2020 – TG.04

 

SKŁADANIE DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO POPRAWKOWEGO. W A Ż N E !!!

Zdający, którzy:
• przystąpili do egzaminu w sesji styczeń – luty 2018r.
i otrzymali negatywny wynik z egzaminu w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia tego wyniku deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018r.

• nie przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018r. po ogłoszeniu wyników w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018r.

KOMUNIKAT

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2018 r. upływa dnia 9 września 2017 r.

 

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu zawodowego z części praktycznej w dniu 11.10.2016 r.

Kwalifikacja T. 15 – sala 4  godz. 1300

Kwalifikacja T. 15 – sala 5  godz. 1300

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu zawodowego z części pisemnej w dniu 06.10.2016 r.

Kwalifikacja T. 02 – sala 104  godz. 1000

Kwalifikacja T. 06 – sala 104  godz. 1000

Kwalifikacja T. 15 – sala 104  godz. 1000

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt.4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016 roku, oraz może mieć kalkulator prosty*.

*Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

EGZAMINY ZAWODOWE 2016/2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
– część pisemna

06.10.2016 godz. 10.00 sala nr 104


w kwalifikacjach T.15, T.02, T.06


– część praktyczna

11.10.2016 godz. 13.00, sale nr 4,5

kwalifikacja T.15

 

Sesja I

Egzamin pisemny   12.01.2017

Egzamin praktyczny

09.01.2017

A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

T.16 organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

02.02.2017

A.27 organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

14-15.02.2017

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Sesja 3

Egzamin pisemny  20.06.2017

Egzamin praktyczny

26.06.2017

A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

27.06.2017

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

27-28.06.2017

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

A.59 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

28-29.06.2017

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych