Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

UWAGA!

Osoby, które zapisały się w minionym roku szkolnym na kurs barmański
informujemy, że odbędzie się on
w naszej szkole w dniach 4-6.09.2020

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!

 

Wspaniała informacja dla wszystkich obecnych uczniów ZSS w Rzeszowie i uczniów, którzy rozpoczną naukę w naszej szkole we wrześniu – już w Zespole Szkół nr 3

Cieszymy się, że ZSS wygrał projekt w ramach programu

Ponadnarodowa mobilność uczniów

„Nowatorskie metody nauczania geografii

oparte na współczesnej technologii cyfrowej”

W terminie od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021 roku 35 uczniów z 6 opiekunami
w dwóch turach będzie miało możliwość odbycia tygodniowych zajęć wraz z hiszpańskimi uczniami w Escuda de fp Santa Maria de Los Angeles w Maladze
.

Jest to pierwszy udział naszej szkoły w tym programie i cieszymy się, że uczniowie
z rzeszowskiej szkoły będą wraz z uczniami z Malagi realizować różne przedsięwzięcia podczas zajęć lekcyjnych i wypracowywać takie rezultaty jak: wirtualny spacer po Maladze, zrobienie makiety „śladami zabytków Malagi”, prowadzenie bloga projektu, czy wspólne zrobienie prezentacji dotyczącej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta na przykładzie Malagi i Rzeszowa. Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim i przyczynią się do rozwoju kompetencji kluczowych, m.in. w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, w zakresie wielojęzyczności, technologii cyfrowych, osobistych, społecznych
i w zakresie uczenia się.

         Od 1999 r. ZSS w Rzeszowie zrealizował kilkanaście projektów staży zagranicznych w ramach programów Unii Europejskiej, najpierw w ramach Leonardo da Vinci, a potem w ramach Erasmus+,
w których uczestniczyli zarówno nauczyciele jak i uczniowie naszej szkoły. Aktualnie realizowany jest projekt „Walencja kluczem do sukcesu zawodowego”, w ramach którego dwie grupy odbyły już 3-tygodniowe praktyki w Walencji (Hiszpania), a w najbliższym roku szkolnym planowany jest jeszcze jeden wyjazd 20-osobowej grupy uczniów do hiszpańskich zakładów pracy w zawodach technik analityk, technik eksploatacji portów i terminali i technik hotelarstwa. Podobnie jak wszyscy wcześniejsi uczestnicy praktyk zagranicznych mają oni zagwarantowane w ramach pełnego dofinansowania ze środków unijnych: przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne, przygotowujące do wyjazdu, transport do miejsca odbywania praktyk i z powrotem, zakwaterowanie, bilety na transport miejski, realizację praktyk w wyselekcjonowanych zakładach pracy, udział
w wycieczkach edukacyjnych.

        Każdy uczeń technikum w ZSS w Rzeszowie, także ten, który od września 2020 r. podejmie naukę w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie, ma szansę zostać uczestnikiem projektu praktyk zagranicznych. 

Warto być uczniem naszej szkoły!

 

ÓSMOKLASIŚCI! CZEKAMY NA WAS!

Koniec roku szkolnego 2019/2020

 

Szanowne Grono Pedagogiczne, Uczniowie, Rodzice

Dobiegł końca ten wyjątkowo trudny rok szkolny, przez który udało nam się przejść dzięki  współpracy, zaangażowaniu i wzajemnemu zrozumieniu. Dziękuję więc wszystkim stronom uczestniczącym w tym procesie edukacyjnym, bo to dzięki Wam możemy dzisiaj spokojnie dokonać podsumowania roku szkolnego 2019/2020.

Czytaj więcej

ÓSMOKLASISTO, ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ KIERUNKÓW W NASZEJ SZKOLE! ZAPRASZAMY!

TECHNIKUM

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

ÓSMOKLASISTO! NASZA SZKOŁA TO NAJLEPSZY WYBÓR!

GRATULACJE DLA KAROLINY MATERNI I KAROLINY GRAB ORAZ PANI ANNY ULAN OD PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA PANA TADEUSZA FERENCA.

Na ręce Pani Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych wpłynęły gratulacje oraz nagrody dla naszych wspaniałych finalistek Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – Karoliny Materni i Karoliny Grab uczennic III B technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz nauczycielki, która przygotowywała te uczennice do Olimpiady.

Kopię listów dołączamy tutaj, a sami jeszcze raz dołączamy się do tych gratulacji i życzymy dalszych sukcesów osobistych i zawodowych oraz spełnienia marzeń.

ÓSMOKLASISTO!!! NASZA SZKOŁA CZEKA NA CIEBIE!!!