Godło

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Szkoła partnerska

Archiwum

Terminarz 2016/2017

 

KALENDARIUM  ORGANIZACJI

      ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2016 r.

2.

 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2016 r.       

3.

Zakończenie 1-go semestru 03.02. 2017 r.

4.

Ferie zimowe 16 – 29.01.2017 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18.04.2017 r.

6.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych 28.04.2017 r.

7.

 Egzamin maturalny

  • egzaminy pisemne
  • egzaminy ustne
 

04 – 24.05.2017 r.
08 – 20.05.2017 r.

8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 14.10.2016 r.
31.10.2016 r.
12.01.2017 r.
2, 4, 5, 8.05.2017 r.
16.06.2017 r.

9.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie:część pisemna

  • sesja 1
  • sesja 2

część praktyczna w kwalifikacjach,
w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

  • sesja 1

A.34. – organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz  magazynowaniem towarów i ładunków
w portach i terminalach

T.10. – organizacja usług gastronomicznych

T.12. – obsługa gości w obiekcie świadcz. usługi hotel.

T.15. – organizacja żywienia i usług gastronomicznych

T.16. – organizacja i nadzorowanie prod. wyr. spoż.

T.11. – planowanie i realizacja usług
w hotelarstwie

część praktyczna w pozostałych kwalifikacjach

  • sesja 1

A. 27. – organizacja i prowadzenie kampanii reklam.

T.06. – sporządzanie potraw i napojów

  • sesja 2

A.59. – przygotowanie sprzętu, odczynników chem. i próbek do badań analitycznych

A.26. – sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.33. – obsługa podróżnych w portach
i terminalach

T.04. – produkcja wyrobów cukierniczych

T.06. – sporządzanie potraw i napojów

 

 

12.01.2017 r.
20.06.2017 r.

 

 

 

09.01.2017 r.

 


09.01.2017 r
.

09.01.2017 r.


09.01.2017 r.


09.01.2017 r.


09.01.2017 r.

 

 

02.02.2017 r.


14 – 15.02.2017 r.

 


27 – 28.06.2017 r.


28 – 29.06.2017 r.

26.06.2017 r.


27 – 28.06.2017 r.

27.06.2017 r.

10.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (sesja wiosenna)

– etap pisemny

– etap praktyczny:

* dla absolwentów techników

* dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych

                                                             


12.06.2017 r. godz. 12.00

 

13.06.2017 r. 

04 – 08.07.2017 r.                                                          

11.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23.06.2017 r.

12.

Ferie letnie 26.06. – 31.08.2017 r.

13.

Spotkania z rodzicami 29.09.2016 r. (czwartek) – uczniów klas pierwszych

24.11.2016 r. (czwartek)    

02.02.2017 r. (czwartek)     

27.04.2017 r. (czwartek)