Godło

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Szkoła partnerskaArchiwum

TECHNIK ANALITYK

TECHNIKUM 4-LETNIE

TECHNIK ANALITYK

Patronat: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej zaakceptował pozytywnie objęcie  patronatem klasy w zawodzie technik analityk, w którym kształcą się uczniowie w naszej szkole. Technik analityk jest to już drugi zawód po techniku eksploatacji portów i terminali objęty patronatem tej uczelni. Patronat Politechniki Rzeszowskiej pozwoli naszym uczniom poszerzyć zakres wiedzy i umiejętności z chemii i przedmiotów zawodowych chemicznych, a jednocześnie  sprawi, że kształcenie będzie innowacyjne i bardziej atrakcyjne.

nabor1

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka i chemia

Absolwent zdobędzie możliwość pracy w laboratoriach analitycznych i medycznych, w przemyśle chemicznej analizy wody i ścieków oraz w przemyśle farmaceutycznym.

Technik analityk wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów.

Wykonuje również analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych (klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych).

Technik analityk może znaleźć zatrudnienie:

– w laboratoriach przemysłowych (kontrole procesów technologicznych, analizy surowców i produktów, wprowadzanie nowych technik i metod, analizowanie przyczyn awarii),

– w laboratoriach środowiskowych (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery),

– w laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów spożywczych),

– w laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych, racjonalizacja nawożenia, stosowania pestycydów, regulatorów wzrostu itp.),

– w laboratoriach klinicznych (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne).

 

WSZYSCY UCZNIOWIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA
W ATRAKCYJNYCH PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH
W RAMACH PROJEKTU LEONARDO DA VINCI