Godło

Najlepsze technika 2019

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski i chemia

1. Technik technologii żywności to zawód z tradycjami potrzebny obecnie i w przyszłości, dający duże możliwości oraz satysfakcję z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są i będą poszukiwani na ryku pracy, ponieważ wielu fachowców w tej dziedzinie odchodzi na emeryturę. Pracodawcy cenią pracowników dobrze wykształconych, posiadających szerokie umiejętności w zakresie wyuczonego zawodu.

2. Informacje dodatkowe

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik technologii żywności od kilkunastu lat biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności i odnoszą w niej duże sukcesy uzyskując tytuły LAUREATA lub FINALISTY.
Najważniejszą nagrodą Olimpiady jest wstęp bez postępowania kwalifikacyjnego na kilkanaście renomowanych uczelni wyższych w kraju. Laureaci i finaliści uzyskują również zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z wynikiem 100%. Uczniowie przygotowują się do olimpiady pod kierunkiem naszych nauczycieli. Organizatorem olimpiady jest Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia w zawodzie technik technologii żywności

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik technologii żywności będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • wytwarzania produktów spożywczych
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych
  • organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych
    w przetwórstwie spożywczym
  • kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności

5. Technik technologii żywności znajdzie zatrudnienie:

– we wszystkich dużych zakładach przemysłu spożywczego np. zakłady mleczarskie, mięsne, owocowo-warzywne, cukiernicze, browary

– w cukierniach i piekarniach.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

– nowoczesne pracownie: cukiernicza, analizy żywności, mikrobiologii żywności, informatyczna,

– zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach przemysłu spożywczego – między innymi w SM „Mlekowita” oddział w Trzebownisku, cukierniach, piekarniach,

– szkoła organizuje praktyki zawodowe w zakładach spożywczych zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 7 tygodni (280 godzin),

– odbywają się wycieczki szkoleniowe do Elewatora Zbożowego „Elewarr” w Rzeszowie, do Spółdzielni Cukierniczej „Roksana” w Strzyżowie, zakładów mięsnych.

ttz

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI – POKAZ