Godło

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Szkoła partnerskaArchiwum

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNIKUM 4-LETNIE

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Patronat: Uniwersytet Rzeszowski, Res – Drob Rzeszów

nabor1

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski i chemia

Absolwent będzie przygotowany do organizowania i nadzorowania przebiegu produkcji (piekarskiej, ciastkarskiej), opracowywania receptur i norm na potrzeby zakładu, kierowania zespołami ludzkimi.

Technik technologii żywności zdobywa kwalifikacje do: kierowania i nadzorowania wytwarzaniem wysokiej jakości artykułów spożywczych: cukierniczych, koncentratów spożywczych, piekarsko-ciastkarskich, fermentacyjnych (piwo, wino, spirytus, kwas mlekowy, kwas cytrynowy), jajczarsko-drobiarskich, mięsnych, mleczarskich, owocowo-warzywnych, rybnych, surowców olejarskich, zbożowych, ziemniaczanych, mrożonych owoców i warzyw, lodów oraz wyrobów kulinarnych oraz do opracowywania: receptur, instrukcji technologicznych i norm zakładowych dla wyrobu.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach gastronomicznych (restauracjach, barach, bufetach), placówkach żywienia zbiorowego (hotelach, sanatoriach, szpitalach) i kontrolnych placówkach gastronomicznych

Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje podstawy do pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

Uzyskany tytuł Technika jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej.