Godło

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Szkoła partnerskaArchiwum

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIKUM 4-LETNIE

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

nabor1

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski i biologia

Absolwent zdobędzie możliwość pracy w zakładach usług gastronomicznych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych ma szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w sektorze usług gastronomicznych.

Może pracować w restauracjach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, firmach cateringowych w kraju i za granicą oraz w zakładach zbiorowego żywienia. Ponadto może pracować we własnej firmie gastronomicznej.

Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje podstawy do pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

Uzyskany tytuł Technika jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej.