Godło

Najlepsze technika 2019

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

TECHNIK REKLAMY

 reklama1

1. Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Absolwent kierunku technik organizacji reklamy to osoba, która organizuje oraz prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych. Potrafi zorganizować i prowadzić kampanie reklamowe, projektuje oraz wykonuje środki reklamowe.

2. W trakcie nauki uczniowie mają możliwość poszerzać swoją wiedzę teoretyczną poprzez wycieczki szkoleniowe do zakładów pracy. W ramach innowacji pedagogicznej „Od teorii do praktyki – podwyższenie kwalifikacji praktycznych w zawodzie technik organizacji reklamy poprzez wycieczki szkoleniowe do zakładów pracy” odwiedzają telewizję, radio, drukarnie wielkoformatowe, agencje reklamowe, gdzie mają możliwość poznać pracę wykorzystującą  najnowsze technologie. Wychodząc na wycieczki do przedsiębiorstw uczniowie zdobywają doświadczenie w posługiwaniu się urządzeniami technicznymi, wykonują zadania na stanowisku pracy i uzyskują różne kompetencje np. obsługa sprzętu, organizacja pracy, współpraca z innymi, itd.

Uczniowie w ramach programu Erasmus+ realizują staże zawodowe w krajach europejskich, m.in. Malaga, Grecja, Wielka Brytania, Włochy. Po zdaniu matury mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach na kierunkach związanych z reklamą, marketingiem, zarządzaniem, grafiką komputerową,

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych.

AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Uzyskany tytuł Technika jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej.

4. Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik  reklamy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych,
 • przygotowywania oferty produktów i usług reklamowych,
 • prowadzenia badań marketingowych,
 • przeprowadzania negocjacji handlowych,
 • prowadzenia rozmów z klientami,
 • tworzenia baz danych klientów,
 • opracowani cenników produktów i usług reklamowych,
 • kalkulowania cen produktów i usług reklamowych,
 • organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej,
 • tworzenia przekazu reklamowego,
 • tworzenia reklam zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą komputerowych programów graficznych,
 • projektowania środków reklamowych,
 • prowadzenia kampanii reklamowej,
 • tworzenia planu mediowego,
 • przygotowania środków reklamowych,
 • badania skuteczności reklamy,
 • stosowania podstawowych środków reklamy,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • profesjonalnego wykonywania i obróbki zdjęć,
 • obsługi programów graficznych: CorelDraw, Photoshop oraz podstawowych programów użytkowych: Word, Excel, Power Point.

5. Technik  reklamy znajdzie zatrudnienie w:

Agencjach reklamowych jako:

– agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta),

– pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager),

– pracownik działu kreatywnego,

– autor tekstów i sloganów (copywriter),

– projektant grafiki (art designer),

– pracownik działu produkcyjnego,

– pracownik działu planowania publikacji,

– pracownik działu badań rynkowych.

Działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako:

– specjalista do spraw marketingu,

– specjalista do spraw reklamy,

– specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).

Biurach ogłoszeń

Mediach (specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji)

Studiach graficznych,

Studiach fotograficznych,

Drukarniach wielkoformatowych,

Prowadzić może działalność gospodarczą na własny rachunek.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada specjalistyczne pracownie do kształcenia teoretycznego i praktycznego:

– pracownia fotograficzna

– pracownia grafiki komputerowej

– pracownia organizacji sprzedaży reklamy

– pracownia projektowania kampanii reklamowej.

Wszystkie pracownie wyposażone są w nowoczesne komputery, drukarkę 3D, ploter drukujący.

 

tor

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY – POKAZ

 

 

Pracownia fotograficzna:

rek1 rek2 rek3 rek4

Pracownia grafiki komputerowej:

video
rek5 rek6 rek7 rek8 rek9 rek10

rek11

 

Pracownia projektowania kampanii reklamowej i drukarka 3D

video
12 13 14 15 16 17 18 19

 

WYCIECZKI  SZKOLENIOWE:

 • TVP 3 RZESZÓW

1

2

3

4

5

 

 • RADIO RZESZÓW, RADIO ESKA, RADIO VIA

1

2

3

4

 

 • AGENCJE REKLAMOWE i DRUKARNIE WIELKOFORMATOWE:

1

2

3

4

5

 

 • LEKCJE OTWARTE W NARODOWYM BANKU POLSKIM

1

2

3

 

 • NA PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH

1

2

3

4

5

6

7