Godło

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Szkoła partnerskaSzkoła promująca zdrowie

Archiwum

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIKUM 4-LETNIE

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

nabor1

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: geografia i informatyka

Absolwent zdobędzie możliwość pracy w agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu.

Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w następujących miejscach pracy:

1) pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe:

a) agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta),
b) pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager),
c) pracownik działu kreatywnego,
d) autor tekstów i sloganów (copywriter),
e) projektant grafiki (art designer),
f) pracownik działu produkcyjnego,
g) pracownik działu planowania publikacji,
h) pracownik działu badań rynkowych,

2) działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych:

a) specjalista do spraw marketingu,
b) specjalista do spraw reklamy,
c) specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations),

3) biura ogłoszeń środków masowego przekazu:

a) pracownik biura reklamy,
b) akwizytor,

4) działy promocji środków masowego przekazu,

5) agencje scenariuszowe i studia graficzne:

a) autor tekstów i sloganów (copywriter),
b) projektant grafiki (art designer),

6) studia produkcyjne – specjalista do spraw produkcji,

7) agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations):

a) autor tekstów i sloganów (copywriter),
b) organizator działań promocyjnych.