Godło

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Szkoła partnerskaArchiwum

Rekrutacja – policealna

OTWARCIE KIERUNKÓW: TECHNIK ANALITYK I TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI UZALEŻNIONE JEST OD LICZBY CHĘTNYCH

DZIENNA SZKOŁA POLICEALNA

Szkoła zapewnia możliwość nauki w cyklu dwuletnim dla wszystkich absolwentów szkół średnich.

WARUNKI NABORU:

– ukończona szkoła średnia (liceum, liceum profilowane, technikum)
– złożenie dokumentów

WYMAGANE DOKUMENTY:

– podanie (zapisz się do szkoły wypełnij Formularz zgłoszeniowy)
– trzy zdjęcia (podpisane na odwrocie: nazwisko, imię, data urodzenia, adres zamieszkania)
– świadectwo ukończenia szkoły średniej
– zaświadczenie lekarskie o możliwości kształcenia w danym zawodzie

NASZE ATUTY:

• uczymy zawodów poszukiwanych na rynku pracy
• realizujemy projekty Leonardo da Vinci
• organizujemy praktyki zagraniczne do Hiszpanii, Włoch oraz innych państw
• posiadamy nowoczesne pracownie
• wykwalifikowaną kadrę nauczycieli
• wycieczki szkoleniowe do instytucji i zakładów
• posiadamy dobrą lokalizację, łatwy dojazd

OFERUJEMY:

• przyjazną atmosferę,
• doradztwo zawodowe,
• zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań,
• internat,
• stołówkę,
• bibliotekę,
• sklepik,
• sale gimnastyczne,
• siłownie,
• basen,
• gabinet dentystyczny,
• wystawiamy zaświadczenia do ZUS i WKU.

Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
(Rzeszów, ul. Warszawska 20)
w godz. 8-15

Dodatkowe informacje możesz uzyskać
w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie (0) 177483100 lub 177483101.