Godło

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Szkoła partnerskaArchiwum

Kierunki – policealna

SZKOŁA POLICEALNA

 

Publiczna Szkoła Policealna
ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014 na kierunki:

   TECHNIK ANALITYK

Tytuł zawodowy: TECHNIK ANALITYK

Podstawowe zadania chemika-analityka – oznaczanie składu jakościowego i ilościowego materii.

Perspektywy zatrudnienia:

Technicy analitycy mogą znaleźć zatrudnienie w:
• laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, toksykologicznych, pracujących dla potrzeb archeologii, geologii, historii
• laboratoriach przemysłowych (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów, wprowadzania nowych technik i metod, analizowanie przyczyn awarii),
• laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych, racjonalizacja nawożenia, stosowania pestycydów, regulatorów wzrostu itp.),
• laboratoriach środowiskowych (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery),
• laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów spożywczych),
• laboratoriach klinicznych (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne)

Zawód składa się z dwóch kwalifikacji:

K1 – przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań  analitycznych

K2 –  wykonywanie badań analitycznych

 

 

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

TYTUŁ ZAWODOWY: technik eksploatacji portów i terminali.

Podstawowe zadania technika eksploatacji portów i terminali to:

  1. Uzyskanie wiedzy z zakresu terminologii eksploatacji portów i terminali,
  2. Poznanie zasad obsługi różnego typu środków transportu powietrznego, naziemnego i wodnego,
  3. Zdobycie umiejętności obsługi podróżnych w portach i terminalach, prowadzenia dokumentacji spedycyjnej, procedur celnych.
  4. Prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem  towarów i ładunków.

    Zawód składa  się z dwóch  kwalifikacji, tzn., że po każdej kwalifikacji uczeń zdaje egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie.  Po pozytywnym  zaliczeniu obydwu kwalifikacji  otrzymuje  dyplom technika eksploatacji portów i terminali:

– Kwalifikacja pierwsza K1 – obsługa podróżnych w portalach i terminalach.

– Kwalifikacja druga K2 – organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

Zawód technik eksploatacji portów i terminali, objęty jest patronatem Portu Lotniczego „Rzeszów- Jasionka”oraz Politechniki Rzeszowskiej.