Godło

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Szkoła partnerskaArchiwum

Kierunki – ponadgimnazjalna

TECHNIKUM 4-LETNIE

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Patronat: Politechnika Rzeszowska, Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

 

nabor1

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski

INFORMACJE DLA UCZNIA

Zawód „technik eksploatacji portów i terminali” jest nowym kierunkiem odpowiadającym na zapotrzebowanie rynku pracy. Klasa jest objęta patronatem Politechniki Rzeszowskiej i Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka”. W ramach zawodu będziemy również przygotowywać chętnych uczniów do pracy na stanowisku stewardessy.

Praktykę zawodową będziesz realizował w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka i w pracowniach Politechniki Rzeszowskiej.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Portem Lotniczym Rzeszów-Jasionka po ukończeniu szkoły będziesz miał preferencje do podjęcia tam pracy.

Poza tym znajdziesz pracę przy obsłudze terminali lotniczych, samochodowych i kolejowych, w przedsiębiorstwach spedycyjnych, agencjach obsługi portów lotniczych, morskich i rzecznych.

Dodatkowo zajęcia z języków obcych umożliwią Ci podjęcie pracy poza granicami Polski lub w firmach międzynarodowych, a przede wszystkim wyposażą w odpowiednie kompetencje do pracy związanej z obsługą podróżnych.

Szkoła realizuje corocznie zagraniczne praktyki zawodowe dla najlepszych uczniów w których możesz wziąć udział.

Po ukończeniu szkoły możesz wybrać dalszą drogę kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej lub wybranej uczelni.

INFORMACJE DLA RODZICA

Zawód „technik eksploatacji portów i terminali” jest nowym kierunkiem odpowiadającym na zapotrzebowanie rynku pracy. Klasa jest objęta patronatem Politechniki Rzeszowskiej i Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka”.

Transport jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzią gospodarki narodowej wielu krajów. Dla wielu firm spedycyjnych priorytetowe są czas i jakość usług, w związku z czym istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu transportu.

Zajęcia na tym kierunku pozwolą na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu terminologii eksploatacji portów i terminali, zasad obsługi różnego typu środków transportu (powietrznego, naziemnego i wodnego), obsługi podróżnych w portach i terminalach, prowadzenia dokumentacji spedycyjnej, procedur celnych, infrastruktury i wyposażenia przejść granicznych, nowoczesnych systemów telekomunikacji.

Celem kształcenia w tym zawodzie jest nabycie umiejętności organizowania prac i obsługi podróżnych w terminalach przeładunkowych (terminale lotnicze, morskie, kolejowe, rzeczne i samochodowe). Prace te związane są z przeładunkiem towarów z jednych środków transportu na inne. Uczeń pozna metody i techniki magazynowania obsługiwanego portu, zagadnienia związane z analizą finansową oraz nauczy się zasad profesjonalnego prowadzenia własnej firmy oraz kształtowania wizerunku firmy.

Zawód składa się z dwóch kwalifikacji, tzn., że po każdej kwalifikacji uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Po pozytywnym zaliczeniu obydwu kwalifikacji i po ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom technika eksploatacji portów i terminali.
o Kwalifikacja pierwsza K1 – obsługa podróżnych portach i terminalach. Egzamin przewidziany jest pod koniec klasy drugiej.

o Kwalifikacja druga K2 – organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach. Egzamin przewidziany jest w połowie klasy czwartej.

Po ukończeniu nauki i po zdaniu egzaminów absolwent znajdzie pracę przy obsłudze terminali lotniczych, samochodowych i kolejowych, w przedsiębiorstwach spedycyjnych, agencjach obsługi portów lotniczych, morskich i rzecznych.

Dodatkowo zajęcia z języków obcych umożliwią podjęcie pracy poza granicami Polski lub w firmach międzynarodowych, a przede wszystkim wyposażą w odpowiednie kompetencje do pracy związanej z obsługą podróżnych.

Szkoła realizuje corocznie zagraniczne praktyki zawodowe dla najlepszych uczniów w których może wziąć udział również Państwa dziecko.

Uczeń po ukończeniu szkoły może wybrać dalszą drogę kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej lub wybranej uczelni.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8