Godło

Najlepsze technika 2019

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

22

Kierunek objęty patronatem Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski i geografia.

 1. Technik lotniskowych służb operacyjnych wykonuje zadania związane z planowaniem, organizacją, koordynacją oraz nadzorowaniem prac lotniskowych służb operacyjnych, a także współpracuje ze służbami żeglugi powietrznej oraz podejmuje działania związane z ochroną i bezpiecznym funkcjonowaniem portów lotniczych, a zwłaszcza przy:
 • współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej,
 • podejmowaniu działań w zakresie ochrony portu lotniczego,
 • ocenie stopnia zagrożenia i organizacji działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w porcie lotniczym,
 • śledzeniu zmian w przepisach, instrukcjach oraz procedurach dotyczących ruchu lotniczego,
 • nadzorowaniu i koordynacji obsługi naziemnej statków powietrznych na płycie lotniska,
 • dostarczaniu informacji i udzielania wskazówek zainteresowanym służbom o warunkach meteorologicznych, sprawności działania naziemnych urządzeń nawigacyjnych, zakłóceniach w ruchu lotniczym składanych przez załogi statków powietrznych,
 • wspomaganiu obsługi samolotów, pilotów i pasażerów.

Miejscem pracy technika lotniskowych służb operacyjnych są lotniska oraz porty lotnicze. Do podstawowych cech osobowościowych, jakie powinien posiadać technik lotniskowych służb operacyjnych, należą: zdolność organizacji działań, umiejętność negocjacji, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji, a także aktywność, przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań oraz właściwym reagowaniu w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osób oraz mienia w porcie lotniczym.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy w warunkach współczesnego świata.

 1. Program nauczania oraz umowa o współpracy Szkoły z Portem Lotniczym w Jasionce gwarantują uczniom realizację zajęć w porcie lotniczym.

Podczas całego cyklu kształcenia uczniowie będą doskonalić swoje wiadomości uczestnicząc w wycieczkach szkoleniowych do firm: Aeroklub Rzeszowski, Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis, Ośrodek Kształcenia Lotniczego, Air Res Aviation. Uczniowie będą uczestniczyć w wykładach otwartych oraz warsztatach na uczelniach wyższych takich jak: Akademia Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej

 1. Zostając absolwentem kierunku technik lotniskowych służb operacyjnych możesz:
 • Podjąć pracę jako Marshaler,
 • Pracować w Straży Ochrony Lotniska
 • Zostać Dyżurnym Operacyjnym Portu
 • Zajmować się kontrolą ruchu lotniczego
 • A nawet ubiegać się o zatrudnienie w Służbie Celnej czy Straży Granicznej

Zapoznasz się z zadaniami zawodowymi z obszarów:

 • pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących działań operacyjnych w porcie lotniczym, w tym ochrony portu przed aktami bezprawnej ingerencji;
 • monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego;
 • prowadzenia działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych i lotniskowych w porcie lotniczym;
 • współpracy z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego;
 • współpracy ze służbami żeglugi powietrznej.
tlso-pokaz1

Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych – pokaz