Godło

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Szkoła partnerskaArchiwum

Dyrekcja

Dyrektor mgr inż. Aleksandra Wanic

 • Od 1 stycznia 1996r. pełniła funkcję wicedyrektora do spraw dydaktycznych i zawodowych Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie.
 • W 2000r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie Mierzenie Jakości Pracy Szkoły Ewaluacji i Pomiaru Dydaktycznego na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W tym samym roku została ekspertem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
 • W latach 1998-2001 pełniła również funkcję konsultanta w Podkarpackim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
 • Za wysokie osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała Złoty Krzyż zasługi i Medal KEN.
 • Z jej inicjatywy w 1998r. szkoła jako pierwsza w regionie rozpoczęła współpracę z zagranicą w ramach programu Leonardo da Vinci. Dzięki temu uczniowie systematycznie odbywają praktykę zawodową w krajach UE (Niemcy, Włochy, Hiszpania, Bułgaria, Anglia).
 • Od 1 września 2007r. pełni funkcję dyrektora szkoły.

 

dsc_7327-2

Wicedyrektor mgr Jadwiga Gargaś

 • Ukończyła liceum humanistyczne, a następnie studia z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie z tytułem magistra oraz studia podyplomowe z geografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach.
 • W 1987r. została zatrudniona w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie jako nauczycielka historii i geografii.
 • Opracowała wiele programów wychowawczych, które zostały bardzo wysoko ocenione i nagrodzone dotacjami przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Marszałka Województwa Podkarpackiego.
 • Od 1997r. pełni funkcję wicedyrektora do spraw wychowawczych.
 • Jest przewodniczącą zespołu wychowawczego, komisji rekrutacyjnej i komisji do spraw komisji materialnej.
 • Ma wielkie zamiłowanie do teatru. Jest animatorką szkolnego teatru „REFLEKSJA”.
 • Stara się nie tylko doskonalić wiedzę uczniów, pragmatycznie przygotować ich do wejścia w świat dorosłych, ale pragnie też uwrażliwić młodych ludzi na dobro i piękno.
 • Od 1 września 2012r. pełni funkcję wicedyrektora do spraw dydaktycznych i wychowawczych.