Godło
Najlepsze technika 2020
Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Nasi partnerzy
Szkoła partnerska


KEZiT
Szkoła promująca zdrowie
Archiwum

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu zawodowego z części praktycznej w dniu 11.10.2016 r.

Kwalifikacja T. 15 – sala 4  godz. 1300

Kwalifikacja T. 15 – sala 5  godz. 1300

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka