Godło
Najlepsze technika 2019
Nabór elektroniczny
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Nasi partnerzy
Szkoła partnerska


KEZiT
Szkoła promująca zdrowie
Archiwum

Pracownicy młodociani ❗️❗️❗️

Zgodnie z rozporządzeniem MEN pracownicy młodociani nie realizują zajęć praktycznych u pracodawcy do czasu ponownego rozpoczęcia nauki w szkołach (na dzień dzisiejszy jest to 10.04.2020, ale ten termin może być wydłużony).