Godło
Najlepsze technika 2019
Nabór elektroniczny
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Nasi partnerzy
Szkoła partnerska


KEZiT
Szkoła promująca zdrowie
Archiwum

KOMUNIKAT O NAUCZANIU ZDALNYM

Drogi Uczniu, Szanowny Rodzicu

Od dnia 25.03.2020 r. zostaje uruchomione nauczanie zdalne z wykorzystaniem różnych źródeł komunikacji ustalonych przez nauczycieli. Nauka zdalna to nowe wyzwanie dla każdego z nas. Dlatego postaramy się ją w jak najprostszy i najlepszy sposób zorganizować w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie. Proszę o wyrozumiałość dla każdej ze stron.

Głównym kontaktem ucznia, rodzica z nauczycielem jest e-dziennik, chyba że nauczyciel określi dodatkowy sposób kontaktu. Każdy nauczyciel pełni dyżur do dyspozycji państwa
i uczniów w godzinach zaplanowanych planem lekcji. W tym czasie będzie mógł przeprowadzać wideokonferencję z uczniami, prowadzić czat, wyjaśniając zadany materiał do nauki,
przygotowywać materiały do pracy z uczniem lub prowadzić ocenianie ucznia. Dodatkowo nauczyciele mogą kontaktować się z Państwem lub uczniem w innych godzinach ustalonych przez nauczyciela. W okresie nauki zdalnej uczniowie będą mogli otrzymywać oceny i będzie zaznaczana ich obecność po sprawdzeniu, czy pobierają przeznaczone dla nich materiały. Dlatego bardzo ważne jest, aby uczniowie uczestniczyli w nauce zdalnej. Wszyscy nauczyciele maksymalnie połowę czasu przeznaczonego na naukę zdalną przeprowadzą za pomocą kształcenia z użyciem monitora ekranowego,
a pozostałą bez jego użycia. Oznacza to, że uczniowie muszą samodzielnie pracować na materiałach przekazanych przez nauczycieli, obejrzeć program naukowy w telewizji naziemnej, przeczytać książkę lub temat w podręczniku.

Nie oznacza to, że będą pozostawieni sami sobie. Mogą zadawać pytania i rozmawiać
z nauczycielami cały czas poprzez określone przez nauczyciela formy kontaktu zdalnego.


Z poważaniem

Jadwiga Gargaś