Godło
Najlepsze technika 2019
Nabór elektroniczny
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Nasi partnerzy
Szkoła partnerska


KEZiT
Szkoła promująca zdrowie
Archiwum

UWAGA!!! PRACOWNICY MŁODOCIANI!!!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zaleca, aby pracownicy młodociani nie realizowali przygotowania zawodowego u pracodawców do 25 marca 2020 i pozostali w domach.