Godło
Najlepsze technika 2020
Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Nasi partnerzy
Szkoła partnerska


KEZiT
Szkoła promująca zdrowie
Archiwum

Wycieczka szkoleniowa do Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Rzeszowie

W dniu 28 listopada 2019r. klasa 4A technik analityk wraz z opiekunami: kierownik szkolenia praktycznego Anną Spirałą i Moniką Kluz-Kulą odbyli wycieczkę szkoleniową do Laboratorium Kontroli Jakości Leków LKJL w Rzeszowie. Zostało ono powołane decyzją Krajowego Inspektora Farmaceutycznego, jako jedno z ośmiu laboratoriów tego typu w Polsce. Jest komórką organizacyjną wchodzącą w skład Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie. Funkcjonuje zgodnie z system zarządzania jakością na podstawie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Świadczy usługi w zakresie fizykochemicznej i mikrobiologicznej analizy próbek. Laboratorium zaprezentowała nam pani kierownik mgr Renata Rokita omówiła zakres działania, metody badawcze i sprzęt. Zwiedziliśmy też poszczególne pracownie fizykochemiczne i mikrobiologiczne pracujące tam panie bardzo dokładnie przedstawiły rodzaj wykonywanych badań, stosowane techniki, aparaturę kontrolno-pomiarową, przeprowadziły pokazowe analizy leków. Szkolenie było bardzo owocne poszerzyło i utrwaliło wiedzę.