Godło
Najlepsze technika 2020
Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Nasi partnerzy
Szkoła partnerska


KEZiT
Szkoła promująca zdrowie
Archiwum

Wycieczka szkoleniowa do Nestle

W dniu 22 listopada 2019r. uczniowie klasy 3A technika analityka wraz z opiekunami: Anną Spirałą, Moniką Kluz-Kulą i Magdaleną Szul, odbyli wycieczkę szkoleniową do rzeszowskiego zakładu produkcyjnego Nestlé zwanego dawniej Gerber. Tam zapoznali się z historią, działalnością, produkcją i laboratoriami. Sloganem firmy są słowa: „Good Food, Good Life”, co w języku polskim oznacza „Jedz smacznie, żyj zdrowo”. W związku z tak założoną deklaracją głównym celem zakładu jest doskonalenie oferty i jego produktów zgodnie z profilem żywieniowym oraz ciągle rosnącymi potrzebami Konsumentów. Dlatego firma dba o jak, największą, jakość swoich wyrobów, jaki i stosowane metody badawcze. Działające tam laboratorium należy do grupy Akredytowanych Laboratoriów Badawczych PCA, jest ono jednym z Centrów ds. Zapewnienia Jakości Badań Nestlé Quality Assurance Center (NQAC) spełnia wymagania PN-EN ISO/IEC 17025. Pani Małgorzata Filar – kierownik NQAC, przedstawiła nam metodykę badań i zakres analizy chemicznej oraz mikrobiologicznej wykonywanej w laboratorium. Przybliżyła zagadnienia związane z zasadami akredytacji metod badawczych. Zobaczyliśmy pracę zespołu oraz stosowany tam wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny.