Godło
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Szkoła partnerska


Archiwum

XVIII EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

Już po raz osiemnasty szkoła nasza była organizatorem  i gospodarzem etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, która odbyła się 10 stycznia 2014 r. W tym samym czasie Olimpiada przeprowadzana była we wszystkich okręgach w całej Polsce ( 12 okręgów).

Olimpiada jest 3- etapowa: I etap – szkolny, II etap – okręgowy i III etap – centralny.

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W imieniu organizatora działa Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, mający siedzibę w Zespole Szkół nr 6 w Szczecinie.

Tegoroczna Olimpiada odbywa się pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a jej tematyka wiodąca jest wyjątkowo oryginalna, eksponująca żywieniową wspólnotę pokoleń „Żywienie u progu i schyłku życia”.

W naszym okręgu rzeszowskim w Olimpiadzie wzięło udział 45 uczniów z 24 szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego, w tym z sześciu liceów. Uczniowie w ciągu 90 minut rozwiązywali test, w którym było 70  zadań różnego rodzaju – na uzupełnienie, wyboru, prawda, fałsz, przyporządkowanie i skojarzenie.  Eliminacje okręgowe polegają na rozwiązaniu testu, na który składa się 30 % zadań z tematyki wiodącej i 70 % zadań z wiedzy o żywności i żywieniu. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań każdy uczestnik mógł otrzymać 100 punktów.

Komisji Okręgowej Olimpiady w Rzeszowie, która liczyła 8 osób przewodniczył dr. inż. Tomasz Cebulak, pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów w etapie okręgowym są kandydatami do  III etapu centralnego, który odbędzie się w dniach 20- 22 marca 2014 r.

Oto lista laureatów etapu okręgowego i zarazem kandydatów do III etapu Olimpiady:

I miejsce – Magdalena Wiśniewska, uczennica Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Małego Księcia w Tarnobrzegu.

II miejsce – Tomasz Szajna, uczeń  Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju.

III miejsce – Anna Stąpor, uczennica Technikum nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

IV miejsce – Anna Świtek, uczennica Technikum nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

 

Gratulujemy wszystkim kandydatom i życzymy powodzenia na etapie centralnym – trzymamy mocno kciuki!!!!!!!!

Uczniowie z naszej szkoły biorący udział w Olimpiadzie to: Damian Lech – VII miejsce i Angelika Bujak – X miejsce. Trochę szkoda, że nie będą brać udziału w etapie centralnym, mam jednak nadzieję, że Damian w przyszłym roku ( obecnie jest w trzeciej klasie) weźmie udział w rywalizacji ogólnopolskiej.

Organizatorzy zadbali o to, aby każdy uczestnik Olimpiady otrzymał nagrodę.

Oto Sponsorzy nagród: Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i żywności w Szczecinie, Marszałek Województwa Podkarpackiego, PSS Społem Rzeszów, Hipermarket Auchan – Krasne, Zakłady Drobiarskie „Res-Drob” Rzeszów i Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie.

Wszystkim Sponsorom w imieniu organizatorów etapu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności  w Rzeszowie składam serdeczne podziękowania.

                                                                                                                      Aleksandra Wanic