Godło
Najlepsze technika 2020
Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Nasi partnerzy
Szkoła partnerska


KEZiT
Szkoła promująca zdrowie
Archiwum

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „Powstrzymajmy AIDS”

W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS zachęcamy do udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Powstrzymajmy AIDS”.
W konkursie mogą brać wszyscy uczniowie naszej szkoły.
  •  Podpisane prace proszę składać do 22 listopada 2019r. do p. Angeliny Tabor
  •  Ogłoszenie wyników nastąpi 2 grudnia 2019r.
Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie plakatu przestrzegającego młodzież
przed podejmowaniem ryzykownych i nieodpowiedzialnych zachowań skutkujących
zakażeniem HIV oraz promującego postawy tolerancji i pomocy dla osób żyjących z
HIV lub chorych na AIDS.
Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które będą nawiązywać do problematyki
HIV/AIDS i będą kojarzyć się z profilaktyką uzależnień i bezpiecznym zachowaniem.

Organizator konkursu: mgr Angelina Tabor