Godło
Najlepsze technika 2020
Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Nasi partnerzy
Szkoła partnerska


KEZiT
Szkoła promująca zdrowie
Archiwum

SZKOŁA PAMIĘTA

Nasza szkoła wzięła udział w akcji organizowanej przez MEN „Szkoła pamięta”, w ramach której uczniowie i nauczyciele odwiedzali miejsca pamięci, miejsca związane z wydarzeniami historycznymi, porządkowali groby osób ważnych dla danej wspólnoty i zbierali znicze na Cmentarz Obrońców  Lwowa. Kumulacja tych działań przypadała na 25.10. 2019 r. i należały do nich:

złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach dawnych dyrektorów szkoły i zmarłych nauczycieli

 (p.  Z. Sanetra i kl. 4c)

zbieranie zniczy na Cmentarz Obrońców Lwowa (p. U. Jarek)

spacer na Kopiec Konfederatów i zapoznanie z jego historią (p. B. Bernat, p. W. Szczygielski i kl. 1ag, 1as, 1fs)

posprzątanie bezimiennych i opuszczonych grobów na Cmentarzu Pobitno (M. Krok, E. Matuszkiewicz, W. Byjoś)

uporządkowanie grobów osób zasłużonych dla miasta, regionu i Ojczyzny (W. Byjoś)

zapalenie zniczy przed pomnikami: Ofiar Terroru, płk. L. Lisa-Kuli, gen, Sikorskiego, marszałka J. Piłsudskiego (E. Matuszkiewicz)