Godło
Najlepsze technika 2019
Nabór elektroniczny
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Nasi partnerzy
Szkoła partnerska


KEZiT
Szkoła promująca zdrowie
Archiwum

POŻEGNANIE KLAS CZWARTYCH

Dnia 26 kwietnia naszą szkołę opuścili  uczniowie z klas 4 A – technik analityk i technik organizacji reklamy, 4 B – technik żywienia i usług gastronomicznych, 4 C – technik hotelarstwa i technik technologii żywności oraz 4 D – technik eksploatacji portów i terminali.

Dyrektor mgr Jadwiga Gargaś rozdała 37 świadectwa z wyróżnieniem.

Uczniowie z najwyższą średnią z czterech lat nauki to:

Kinga Sadło – średnia 5,48

Magdalena Hart – średnia 5,45

Gabriela Dziki – średnia 5,40

Klaudia Wojtunik – średnia 5,39

Najwyższą średnią ocen uzyskała klasa 4 D – 4,80.

100% frekwencją wykazała się uczennica 4C – Natalia Zięba.

Wśród abiturientów jest 18 uczniów ubiegających się o Stypendium Dyrektora Szkoły oraz 11 uczniów ubiegających się o Stypendium Młody Inżynier.

Uczniowie klas czwartych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Zespołu Szkół Spożywczych, a pani dyrektor rozdała uczniom świadectwa umiejętności zawodowych Europass, zdobytych podczas stażu w Sevilli z projektu ERASMUS+ „Poznajemy hiszpańskie porty i terminale”.

Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele oraz absolwenci wspominali wspólnie przeżyte wydarzenia z życia szkolnego, i te zabawne, i te pełne wzruszeń. Oprócz szczerych życzeń i słów pożegnania absolwentom życzymy pozytywnych wyników egzaminów maturalnych.