Godło
Najlepsze technika 2019
Nabór elektroniczny
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Nasi partnerzy
Szkoła partnerska


KEZiT
Szkoła promująca zdrowie
Archiwum

Wycieczka klasowa na lodowisko MOSiR Dębica – kl 1a

W poniedziałek 28.01.2019 r. odbył się wyjazd na lodowisko do Dębicy pod opieką pani Barbary Bernat oraz pana Rafała Kani, którzy czuwali nad bezpieczną jazdą uczniów na lodzie. 
 Celem wyjazdu było nie tylko wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej, ale także: rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, pokonywanie własnych słabości i lęków, rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, wzmacnianie właściwych postaw opartych na współpracy w grupie i szacunku dla partnera czy przeciwnika oraz utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na lodowisku.
Wszyscy dzielnie jeździli po lodzie, a cele wyjazdu zostały zrealizowane. Większość  uczestników wyjazdu przekonała się, że jazda na łyżwach jest trudną technicznie dyscypliną sportu i wymaga nakładu pracy oraz samozaparcia w dążeniu do celu.
 Opracowała:
Barbara Bernat