Godło
Najlepsze technika 2019
Nabór elektroniczny
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Nasi partnerzy
Szkoła partnerska


KEZiT
Szkoła promująca zdrowie
Archiwum

VII Salon Edukacji Zawodowej i Technicznej

1

3.01.2019 r. w gościnnych progach Politechniki Rzeszowskiej odbył się już VII Salon Edukacji Zawodowej i Technicznej organizowany przez Klaster Edukacji Zawodowej
i Technicznej w Rzeszowie
skupiający wszystkie szkoły z miasta kształcące przyszłych techników i uczniów szkół zasadniczych lub branżowych. Ogromna liczba odwiedzających (ok. 1500) miała możliwość zapoznać się z bardzo bogatą ofertą edukacyjną rzeszowskich szkół średnich przygotowujących do pracy w różnych zawodach, wziąć udział w VI Konferencji ”Kształcenie innowacyjnych kadr zawodowych dla gospodarki Podkarpacia”
(z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta, Politechniki Rzeszowskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), przysłuchać się debacie uczniowskiej dot. różnych kierunków kształcenia, skorzystać z porad doradców zawodowych, zwiedzić pracownię obrabiarek PRz, oglądnąć branżowy pokaz mody czy ciekawe lekcje.

W tym roku nasza szkoła była głównym organizatorem targów, stąd w ich przygotowaniu
i przeprowadzeniu wzięła udział większość nauczycieli i przedstawiciele prawie wszystkich klas. Wszystkim dziękujemy za ogromne zaangażowanie.

img_0077