Godło
Najlepsze technika 2019
Nabór elektroniczny
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Nasi partnerzy
Szkoła partnerska


KEZiT
Szkoła promująca zdrowie
Archiwum

GALA WOLONTARIATU

27 listopada 2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu wzięli udział w „Gali Wolontariatu” w MDK w Rzeszowie. Było to spotkanie samorządów uczniowskich i szkolnych kół wolontariatu z rzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych z przedstawicielami fundacji, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta. Wydarzenie to umożliwiło wolontariuszom i członkom samorządów uczniowskich spotkanie się we własnym gronie, nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń.   O swojej działalności opowiedzieli przedstawiciele: Fundacji „Iskierka”, Stowarzyszenia „Zupełne dobro”, „PROJEKTOR”- wolontariat studencki, Rada Młodzieży Rzeszowa. Mogliśmy również podziwiać młodych, zdolnych artystów z Zespołu Pieśni i Tańca „Rudki”, a także wokalistki: naszą absolwentkę – Karolinę Piejko oraz Justynę Braniewską i Amelię Probachtę.

Opiekę nad uczniami sprawowały Anna Kokoszka i Alina Szemberska – Baran.