Godło
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Szkoła partnerska


KEZiT
Szkoła promująca zdrowie
Archiwum

PRELEKCJE Z ZAKRESU MEDIACJI

W dniu 11 kwietnia 2018 r.w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie uczniowie klasy 4 A4 C uczestniczyli w  prelekcji z zakresu mediacji pt. „ Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów „. Uczniowie mogli zapoznać się zasadami, rodzajami, przebiegiem mediacji a także z kryteriami selekcji spraw oraz korzyściami jakie daje mediacja. Mediacja to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego KONSENSUSU. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Prelekcja obejmowała część teoretyczną jak również i praktyczną. Celem warsztatów prelekcji było nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących mediacji po to, żeby móc wykorzystywać je w swojej przyszłej pracy zawodowej.
M e d i a t o r a najprościej szukać w sądzie, ponieważ organizacje społeczne i zawodowe, które zajmują się mediacją, najczęściej prowadzą listy stałych mediatorów i przekazują je Prezesowi Sądu Okręgowego, mającemu obowiązek udostępnienia ich wszystkim zainteresowanym.
Szkolenie prowadziła mgr Anna Kokoszkanauczyciel Zespołu Szkół Spożywczych , a także wieloletni mediator w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Rzeszowie.