Godło
Nabór elektroniczny
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Szkoła partnerska


KEZiT
Szkoła promująca zdrowie
Archiwum

Tajemnice Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA

W dniu 18 stycznia 2018 r. odbyło się kolejne z cyklu spotkań w ramach projektu Tajemnice Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA” , w którym uczestniczyła młodzież naszej szkoły.

Tematem przewodnim było omówienie roli sędziego we współczesnym świecie.

Prowadzący wykład sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie przybliżył uczniom zawód sędziego, omawiając szczegółowo predyspozycje osobowe oraz główne cechy jakimi powinien wyróżniać się samodzielny sędzia, na które składają się m.in. społeczne poczucie sprawiedliwości, odpowiedzialność, tolerancja czy stanowczość. Także część poświęcona mediacji przybliżyła młodzieży istotę procesu mediacji oraz narzędzia, jakie pozwalają na rozwiązywanie konfliktów społecznych.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach prowadząc rzeczowy dialog z prowadzącym wykład.

Opracowała: Monika Chuchla