Godło
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Szkoła partnerska


Szkoła promująca zdrowie
Archiwum

MAMY FINALISTKĘ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ!!!

clickhandler-ashx

W Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu już po raz 10, a w naszej szkole po raz pierwszy, podjęliśmy trud zmagań w obszarze logistyki, zgłaszając szkołę do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej.

Do pierwszego etapu, który odbył się w 284 szkołach w całej Polsce zgłosiło się 8700 uczniów.

W ciągu 60 minut uczniowie mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru. W naszej szkole do pierwszego etapu przystąpiło 4 uczennice uczące się na kierunku technik eksploatacji portów i terminali.

Do drugiego etapu przeszło 534 uczniów z całej Polski, w tym 2 uczennice z naszej szkoły
i to one w Ostrowcu Świętokrzyskim walczyły o najwyższą ilość punktów.

Test był trudniejszy, ale po bardzo trudnych zmaganiach do etapu centralnego zakwalifikowała się

Róża Kunasz

uczennica klasy 4 D z naszej szkoły 

znajdując się tym samym w grupie najlepszych 63 osób z całej Polski. Jest to dla naszej szkoły wielki zaszczyt i ogromna radość, że udało się nam już w pierwszym podejściu dotrzeć tak daleko.

Róża Kunasz 2 marca będzie walczyć o tytuł Laureatki.

Trzymamy kciuki!!!

X Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, a nad jej organizacją i prawidłowym przebiegiem czuwa Komitet Główny kierowany przez profesora Andrzeja Korzeniowskiego, rektora Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Natomiast Komitetem Naukowym kieruje profesor Mariusz Jedliński z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Gratulujemy uczennicy i opiekunowi, dr Katarzynie Nowak!