Godło
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Szkoła partnerska


Szkoła promująca zdrowie
Archiwum

ANNA SADO Z KLASY 4 D STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

 

1

W dniu 19 grudnia 2017 r. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów podczas uroczystości, która odbyła się w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Stypendia te przyznawane są uczniom szkoły średniej kończącej się maturą, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej szkole. W Zespole Szkół Spożywczych uhonorowana nim została ANNA SADO, uczennica klasy 4 D, która
w ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią 5,69.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!