Godło
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Szkoła partnerska


Szkoła promująca zdrowie
Archiwum

LIST DO RODZICÓW

 

nowy-obraz-6

 

 

Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, że zdobyliśmy dotację celową w kwocie 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Program ma na celu wspieranie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W drugim kwartale  br.  przeprowadziliśmy akcję pod hasłem „Książkowa lista przebojów”, w ramach której uczniowie zaproponowali tytuły, autorów oraz serie wydawnicze – w efekcie zakupiliśmy blisko 617 nowych pozycji książkowych, w tym powieści obyczajowe, fantasy i fantastykę, kryminały, powieści grozy i sensację, książki podróżnicze, biograficzne, historyczne, reportaże, poradniki oraz wiele innych ciekawych książek.

Biblioteka organizuje wiele wydarzeń i akcji czytelniczych promujących czytanie (liczymy w tym względzie na przychylność nie tylko nauczycieli, ale również rodziców).

5 najważniejszych korzyści z czytania

Wpływ czytania na aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych

  • Komunikacja

Czytanie poszerza doświadczenia językowe, rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. Im bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania, lepsza umiejętność werbalizowania uczuć i potrzeb. Przeczytane w książkach historie uczą dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, odnajdywania zależności i wyciągania własnych wniosków. Jednym słowem, czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli – kompetencje niezbędne do właściwego funkcjonowania społecznego.

  • Odpoczynek

Czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów relaksu. Podróż w świat wyobraźni daje wytchnienie i tak potrzebną współczesnemu człowiekowi ciszę, zwłaszcza po zbyt długim oglądaniu telewizji czy graniu na komputerze.

  • Inteligencja emocjonalna

Samodzielne czytanie wymaga podjęcia wysiłku oraz wytrwania w nim dla osiągnięcia celu (przeczytania książki do końca). Wyrabia cierpliwość i umiejętność oczekiwania na nagrodę odroczoną w czasie, co wpływa pozytywnie na rozwój ich inteligencji emocjonalnej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania psychicznego.

  • Koncentracja

Obecnie psychologowie, wychowawcy, a także rodzice napotykają coraz większe trudności w pracy z młodym człowiekiem nad umiejętnością skupiania uwagi. Wynika to z rosnącej liczby bodźców, jaka otacza nas w codziennym życiu. Nieumiejętność skupienia się na rzeczach istotnych sprawia, że stają się niepewne siebie i trudno znoszą porażki. Ćwiczenie koncentracji uwagi to bardzo trudne zadanie, ale niezbędne do prawidłowego rozwoju intelektualnego.

  • Emocje

Treść książki często staje się pretekstem do rozmowy z rodzicami czy rówieśnikami na ważne tematy. Czytanie uczy empatii i wrażliwości.