Godło
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Szkoła partnerska


Archiwum

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI SZKOLIŁ SIĘ W PORCIE KOLEJOWYM W ŻURAWICY I MEDYCE

10 maja uczniowie klasy 3 D uczący się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali poznawali procesy logistyczne, przeładunkowe i transportowe w porcie kolejowym
w Centrum Logistycznym Medyka – Żurawica.

Pan Bogusław Barski – starszy specjalista działu operacyjnego w PKP CARGO Centrum Logistyczne Medyka Żurawica spółka z o.o. – przybliżył uczniom zadania związane
z procesami przeładunkowymi odbywającymi się w porcie kolejowym: przeładunek towarów z kolei szerokotorowej na normalnotorową, grupowanie towarów zgodnie z granicą obciążenia, formowanie składów pociągowych, dokumentację transportowo-celną, wykorzystanie urządzeń transportu bliskiego do prac przeładunkowych – suwnic o udźwigu 10 ton, 16 ton, 50 ton a nawet 75 ton, przeładunek metanolu. W Medyce na terminalu Chemtrans Północ zobaczyli 6 tuneli, w których można równocześnie rozmrażać 120 wagonów. Proces rozmrażania gazem takiego ładunku przebiega w temperaturze 75 stopni
i trwa 24 godziny.

Wycieczka była dla uczniów cennym doświadczeniem zawodowym.

 

Opiekunowie: mgr inż. Anna Górniak i dr Katarzyna Nowak.