Godło
Wirtualny spacer
Aktualny projekt UE
Szkoła partnerska


Archiwum

KONFERENCJA LOTNICZA 2017

W dniach 25-26 kwietnia 2017 r.  na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się

V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Prawa
i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych

zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów i Koło Naukowe EUROAVIA. Uczestniczyli w niej uczniowie klas I D, II D, III C i III D, uczący się na kierunku technik eksploatacji portów i terminali.

Podczas dwóch dni konferencji zostały poruszone zagadnienia: prawa konkurencji
w sektorze lotniczym i kosmicznym, prawne aspekty przestrzeni kosmicznej, ochrona środowiska w sektorze lotniczym i kosmicznym, bezpieczeństwo w ruchu lotniczym
i kosmicznym, odszkodowania lotnicze, bezzałogowe statki powietrzne w polskim prawie, technologie lotnicze i kosmiczne, niekonwencjonalne systemy w lotnictwie, a także techniczne aspekty bezpieczeństwa w lotnictwie.

Głównym założeniem konferencji jest popularyzowanie wiedzy o prawie lotniczym wśród uczniów, którzy w przyszłości będą podejmować wyzwania dotyczące studiowania na kierunkach związanych z branżą lotniczą.

Na zakończenie konferencji uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające udział
w konferencji.

Opiekunowie: Anna Górniak, Katarzyna Nowak, Danuta Rak, Sabina Stecka.