Godło

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Szkoła partnerska

Archiwum

WYDARZENIA STOWARZYSZENIE

WYCIECZKA SZKOLENIOWA DO SOSNOWCA I DĄBROWY GÓRNICZEJ

dsc_0048

28 marca uczniowie z klasy II D i III C z zawodu technik eksploatacji portów i terminali uczestniczyli w wycieczce szkoleniowej do Sosnowca i Dąbrowy Górniczej.

Niniejsza wycieczka rozpoczęła się w Sosnowcu w firmie Raben-Polska. To właśnie tutaj uczniowie mieli okazję zobaczyć realia pracy na magazynie. Zapoznali się z tajnikami logistyki tranzytowej oraz kontraktowej. Ponadto mieli okazję zobaczyć z praktycznego punktu widzenia proces odbioru, kompletacji zamówienia czy konsolidacji ładunku, a następnie przekazania go do wysyłki.

Kolejnym etapem wycieczki były zajęcia warsztatowe, które odbyły się w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Temat zajęć: Jak zdobywać wymarzone stanowisko pracy. Kreatywne CV i mapy myśli drogą do rozwoju kariery. Warsztaty poprowadziła Pani Małgorzata Małecka-Tomala – pracownik WSB. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w udział w warsztatach, wszyscy chętnie wykonywali powierzone zadanie i świetnie się przy tym bawili.

Kolejną niespodzianką był udział uczniów w laboratoriach logistycznych, które poprowadził Pan dr inż. Paweł Sobczak -wykładowca WSB w Dąbrowie Górniczej. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z obsługą magazynowego systemu informatycznego stosowanego w gospodarce magazynowej. Podczas warsztatów został wykorzystany program WMS w ramach którego uczniowie ćwiczyli przyjęcie zamówienia, umieszczanie towaru w strefie składowania oraz wydawanie towaru w oparciu o technologię pick by light.

Opiekunowie wycieczki: mgr inż. Anna Górniak, mgr inż. Kazimierz Latocha, mgr inż. Zdzisława Sanetra, mgr Sabina Stecka.

NARADA Z PRACODAWCAMI

Dnia 01.03.2017 r. Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie gościł pracodawców z regionu, kształcących pracowników młodocianych w zawodach cukiernik i kucharz. Wśród gości zaproszonych obecni byli przedstawiciele:

Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Beata Streb

Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie – Barbara Piątkiewicz

Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP – Ewa Ogorzałek

Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Tomasz Pelc

Urzędu Miasta Rzeszów – Jadwiga Miąsik, Monika Neusser

Cechu Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie – Leon Hoffman.

Naradę otworzyła pani Aleksandra Wanic, Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych
w Rzeszowie, witając wszystkich uczestników spotkania i przedstawiając program szkolenia. Następnie omówiła drogę kariery zawodowej pracownika młodocianego zgodnie z nową reformą szkolnictwa zawodowego. 

Wystąpienia zaproszonych gości dotyczyły zmian w szkolnictwie zawodowym, refundacji kosztów szkolenia praktycznego, obecnej sytuacji bezrobocia na powiatowym rynku pracy, kwalifikacji zawodowych i egzaminów potwierdzających te kwalifikacje.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z wychowawcami klas pracowników młodocianych.  W zawodzie cukiernik informacji udzielali:  Barbara Wielgos, Barbara Bernat
i Marta Bar-Zamoyska, a w zawodzie kucharz: Agnieszka Węglowska, Małgorzata Alibożek
i Anna Kokoszka.

Pracodawców reprezentowali właściciele lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu
z wymienionych firm: Cukiernia Orłowski&Rak w Rzeszowie, Cukiernia Wiedeńska
w Rzeszowie, Zakład Cukierniczo-Piekarniczy „IZA’ w Rzeszowie, Zakład Cukierniczy
L. Leśniak
w Rzeszowie, Cukiernia MIKOŁAJ w Rzeszowie, Piekarnia-Cukiernia R. Rak
w Zaczerniu, Zakład Cukierniczy ANNA w Stobiernej, Zakład Cukierniczo-Piekarniczy SOWA w Łące, Hotel Rzeszów, Restauracja „Sabatini” w Rzeszowie, POLIBAR w Rzeszowie, Ośrodek MARATON
w Lubeni, EKAM –E. Rzepka w Rzeszowie, Bar WIKO w Rzeszowie, GASPACHO w Rzeszowie oraz  DR Invest w Głogowie Małopolskim.

V SALON EDUKACJI ZAWODOWEJ I TECHNICZNEJ DLA GIMNAZJALISTÓW