Godło

Najlepsze technika 2020

Najlepsze Technika 2020

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Nasi partnerzy

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

Wydarzenia 2013-2014

„Tęcza foto”

XIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

XIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ENGLISH ACE”, POD PATRONATEM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

12 marca 2014r. uczennice z klas 1 ER i 1 ET wzięły udział w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego, którego tegorocznym tematem przewodnim były elementy wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego oraz sposoby obchodzenia uroczystości wywodzących się z kultury Zjednoczonego Królestwa.

Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który pomaga odkrywać i rozwijać uzdolnienia dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im w kształtowaniu ważnych kompetencji osobistych. Każdy uczestnik konkursu jest jednocześnie uczestnikiem programu Łowimy Talenty 2013/14.

Głównym założeniem konkursu jest zdiagnozowanie potencjału i zaangażowania uczniów, motywowanie ich do rozwijania sprawności językowych i podejmowania intelektualnych wyzwań, jak również odkrywanie ich uzdolnień i kompetencji językowej.

Udział w powyższym konkursie pomoże naszym uczniom w zdobyciu dodatkowych punktów w staraniach o przyznanie stypendiów i uzyskaniu wyższych ocen dzięki utrwaleniu, poszerzeniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej.

KOORDYNATORZY KONKURSU W SZKOLE: p. Agnieszka Wisz i p. Katarzyna Dawidowska

szkolenia zagraniczne

Uczymy się przez całe życie – szkolenia nauczycieli i uczniów za granicą.

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie szkolą się

za granicą czytaj więcej…

Lekcje europejskie w naszej szkole

W dniu 7 marca 2014r. w naszej szkole zostały przeprowadzone lekcje europejskie przez konsultantkę Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, panią Katarzynę Stępak. W spotkaniach udział wzięły klasy: 1 TŻ, 2 TŻ, 2 RT, 2 HKL i 3 KT pod opieką p. Urszuli Jarek i p. Katarzyny Dawidowskiej.

Tematyka lekcji związana była z mobilnością zawodową i zatrudnieniem w krajach Unii Europejskiej. Uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się, na co należy zwrócić uwagę przed wyjazdem do pracy w UE, gdzie zwrócić się o pomoc w razie niepowodzeń zawodowych za granicą oraz co zrobić, aby uniknąć niebezpieczeństw, pracując w innym unijnym państwie.

Najważniejszym zagadnieniem jednak było zaprezentowanie źródeł informacji, którymi dysponują rzetelne strony internetowe poświęcone problematyce pracy w Unii Europejskiej.

Uczniowie dyskutowali, czy warto wyjechać do pracy za granicę, które kraje UE oferują najkorzystniejsze warunki oraz gdzie zgłosić się i jakie strony internetowe odwiedzić  w celu znalezienia ofert legalnej pracy.

Lekcje europejskie w siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, jak również warsztaty przeprowadzane w naszej szkole inicjuje Szkolny Klub Europejski w Zespole Szkół Spożywczych, prowadzony przez p. Urszulę Jarek i p. Katarzynę Dawidowską.

LEKCJE EUROPEJSKIE

LEKCJE EUROPEJSKIE W REGIONALNYM OŚRODKU DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W RZESZOWIE

5 marca 2014r. klasy 1 ER i 1 ET pod opieką p. Urszuli Jarek i p. Marty Zamoyskiej uczestniczyły w lekcjach europejskich w jednym z ośrodków działających w sieci pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Zajęcia w formie warsztatowo-wykładowej przeprowadziła p. Katarzyna Stępak, konsultantka RODM w Rzeszowie, udzielając odpowiedzi na kluczowe dla mobilności zawodowej pytania młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się  m.in. gdzie szukać ofert pracy, jak sprawdzić swojego przyszłego pracodawcę oraz w których krajach UE są najlepsze i najkorzystniejsze warunki pracy.
Uczniowie wysłuchali także wykładu na temat istoty eurowolontariatu za granicą i jego złożonej tematyki dotyczącej: konserwacji zabytków, kultury i sztuki, opieki nad dziećmi i potrzebującymi, jak również istoty wolontariatu humanitarnego i religijnego.
Podczas lekcji uczniowie mieli możliwość zdobycia informacji na temat legalnej pracy za granicą oraz  cennej umiejętność przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą dzięki filmom instruktażowym i symulacjom.

Konkurs Plastyczny „Barwy Lata”

XXI Seminarium „Wybrane problemy chemii”

W dniu 14 lutego 2014r. grupa uczniów z klasy IV AT w zawodzie technik analityk wzięła udział po raz kolejny w XXI Seminarium „Wybrane problemy chemii” organizowanym na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.

Seminarium rozpoczęło się dwoma wykładami na temat: „Początki technologii polimerów i jej obecny rozwój” oraz „Mechanizmy reakcji organicznych”. Po ich zakończeniu odbyły się krótkie pokazy chemiczne przygotowane przez studentów.

Po zakończeniu części wykładowej uczniowie udali się do laboratoriów Wydziału Chemicznego, gdzie uczestniczyli w zajęciach praktycznych o następującej tematyce:

Katedra Technologii Tworzyw Sztucznych-Polimery i tworzywa sztuczne

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej –Wybrane operacje jednostkowe w inżynierii chemicznej.

Zakład Informatyki Chemicznej –Komputerowa edycja i wizualizacja struktur chemicznych.

Wizualizacja struktur białek.

Zakład Chemii Organicznej- Reakcje topochemiczne.

Podczas zajęć laboratoryjnych uczestnicy słuchali wskazówek i uwag wykładowców prowadzących zajęcia. Samodzielnie wykonywali doświadczenia z wykorzystaniem dostępnej aparatury, obserwowali zachodzące reakcje chemiczne, wykonywali rysunki, schematy, dokonywali pomiarów, odczytywali ich wyniki, zadawali pytania

Udział w seminarium zachęcił młodzież do dalszego rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych. Utwierdził w dobrym wyborze specjalistycznego zawodu analityka oraz w zakresie wyboru przyszłego kierunku studiów. Dodatkowym powodem do dumy dla analityków była pochwała za wiedzę i sprawność pracy laboratoryjnej przez prowadzących zajęcia nauczycieli akademickich PRz.

Monika Kluz-Kula

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Masz ciekawe hobby, zainteresowania, zbierasz interesujące przedmioty 

Odkrywasz, inspirujesz oraz kolekcjonujesz rzeczy

 zarówno starocie, jak i przedmioty współczesne

Możesz teraz pokazać je innym kolekcjonerom

 Pochwal się tym

Zapraszamy do współpracy

Wszyscy hobbyści proszeni są o zgłaszanie do nauczycielki Moniki Kluz-Kuli

„Euro, waluta europejska”

Wystawa edukacyjna „Euro, waluta europejska”

W dniu 25 lutego 2014r. klasy 1 ER (technik organizacji reklamy) oraz 3KT (kucharz) pod opieką nauczycielek: pani Edyty Kraski i pani Anny Patron wzięły udział w „Lekcji bankowej” oraz obejrzały wystawę „Euro, waluta europejska”. Została ona przygotowała przez Komisję Europejską we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Ukazuje  historię wspólnej waluty europejskiej oraz proces, który doprowadził do utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej. W atrakcyjny sposób przedstawiono również historię strefy euro, rolę euro w Unii Europejskiej i świecie oraz jej znaczenia dla obywateli. Wystawa zawiera także informacje na temat polityki gospodarczej UE, warunków uczestnictwa w strefie euro oraz perspektyw przyjęcia wspólnej waluty europejskiej przez Polskę.
W części poświęconej przyjęciu euro przez Polskę przedstawiono bilans korzyści i kosztów członkostwa w strefie euro oraz warunki niezbędne do przyjęcia wspólnej waluty.
Młodzież dowiedziała się również, jak zabezpieczone są banknoty i monety euro, a także otrzymała pamiątkowy żeton i dyplom potwierdzający udział w wystawie.
Ekspozycja została opracowana przez Komisję Europejską i zaprezentowana po raz pierwszy w Brukseli w 2007 r. Od tamtego czasu wystawa odwiedziła 10 krajów Unii Europejskiej i prawie 30 miast. Polska jest jedenastym krajem goszczącym wystawę.

W dniu 3 marca wystawę odwiedzi również klasa 3 AR, a  4 marca klasa 2 HKL.

Szkolenia zagraniczne młodzieży i nauczycieli

Audycja radiowa dotycząca szkoleń zagranicznych młodzieży i nauczycieli